Planifikimi Strategjik Financiar (PwC Albania & Kosovo)

Data: 21 Janar 2020Ora: 09:00-17:00 Objektivi Objektivi i këtij programi trajnimi është trajtimi i koncepteve dhe parimeve të financave korporative në mënyrë interaktive. Shembuj diskutimi do të jenë pjesë e programit për të nxitur angazhimin aktiv të pjesëmarrësve në situata në planifikimit strategjik financiar. . Përshkrimi i Programit Programi do të mbështetet në praktikat më…

WIFI – Austria

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (CCI Tirana), në bashkëpunim me Dhomën Austriake të Tregtisë (WIFI INTERNATIONAL), vijon organizimin e Projekteve “WIFI” –AUSTRIA, në Menaxhimin e Sipermarrjes.  Ftesë për bashkëpunim me Bizneset Austriake & Trajnime në Menaxhim Biznesi *  WIFI-AUSTRIA ka si qëllim trajnimin e sipërmarësve shqiptar duke i krijuar , jo vetëm ngritjen profesionale…

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë

  Data: 21 Nentor 2019 Ora : 09:00-16:00 OBJEKTIVI ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Objektivi i këtij trajnimi është prezantimi i pjesëmarrësve me pjesë kyçe të legjislacionit mbi Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) në Shqipëri, zbatimi në praktikë i lidhur edhe me problematikat që hasin më shpesh bizneset në aktivitetin e tyre. PËRSHKRIMI I PROGRAMIT Programi do të mbështetet…

ANGLISHTE PER PROFESIONISTET E BIZNESIT

Anglishte për Profesionistët e Biznesit Kohëzgjatja 17 Tetor – 26 Nentor 2019 Vendi: Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë OBJEKTIVI I KURSIT Ky është një kurs trajnimi i fokusuar në Anglishte Komunikimi për profesionistët e rinj, dhe ata me eksperiencë. Kursi përfshin tematika të ndryshme që përballen profesionistët e biznesit. Trajnimi zhvillohet nga pedagoge te Universitetit te…

Menaxhimi i Burimeve Njerezore

Kurs  6 mujor  (Shtator 2019-Shkurt 2020) Seminare/ trajnim në punë një herë në muaj, e premtja e trete e cdo muaji, ora 09.00-17.00 Dhoma e Tregetise dhe Industrise Tiranë OBJEKTIVAT  DHE CFARË DO TRAJNOHET? Moduli “Menaxhimi i Burimeve Njerëzore – Tema të lidhura me efektivitetin dhe njerezit në biznes “është nje 20 oresh ne muaj (8-orësh…

Change Management for Change Agents

24-25 September 2019 David Turner, Lincoln Center 09:30-13:30 Description: Business success requires that all employees adapt to frequent changes, new competitors, new technologies, government regulations, new employees, and more. This program is designed for the employees who regularly implement change initiatives who are called “Change Agents.” The model we use helps equip change agents to…

SUKSESI NE SHITJE

Data: 27 Shtator Orari: 10:00- 16:00 OBJEKTIVI Që nga fillimi kemi dëshiruar që të sjellim një frymë të re dhe një mënyrë të re të të menduarit të bazuar në vlera të kompanisë tuaj. Shitja është aftësia të cilën e përdorim gjatë gjithë jetës si në komunikim profesional ashtu edhe në komunikim personal në raport…

SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

Data: 2-3 Tetor 2019 Orari: 09:30-13:30 Pakush që pyetet se si mund të mbajmë klientë më të kënaqur nuk përgjigjet me ‘shërbim më të mirë’, por realiteti është se në shumë kompani në Shqipëri shërbimi i klientit është thjesht një numër telefoni nga ku bëhet edhe shitja e pse jo edhe mbledhja e pagesave. Pak…