Forum Biznesi “Transporti dhe Logjistika”, 22-23 qershor 2022 në Qendrën Ndërkombëtare të Kongreseve në Burgas, Bullgari.

Ftesë për të marrë pjesë në Forumin e Biznesit “Transporti dhe Logjistika”, i cili do të mbahet në  22-23 qershor 2022 në Qendrën Ndërkombëtare të Kongreseve në Burgas, Bullgari. Forumi do të organizohet nga  Ministrisë së Transportit dhe Komunikacionit e Republikës së Bullgarisë dhe Ministrisë së Ekonomisë dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm të Gjeorgjisë si dhe…

Panairi AGRO-MASHOV datë 5-6 Shtator 2022 në Izrael

Në datat 5-6 shtator 2022 do të zhvillohet në Tel Aviv, Izrael, Panairi Agro-Mashov, një nga panairet më të rëndësishëm të Agro&Cleantech në Izrael, ku pritet të marrin pjesë shumë personalitete vendimmarrëse nga sektori publik dhe privat. Bashkëlidhur, broshura përkatëse. Pjesëmarrja e Shqipërisë në këtë panair dhe krijimi i një pavijoni kombëtar do të ishte…