Publikimi përfundimtar Interreg – Adrion projekti FUTURE 4.0

Ky dokument është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e dokumentit është përgjegjësi e vetme e autorit dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se pasqyron pozicionin e autoriteteve të programit të Bashkimit Evropian dhe / ose ADRION. Hyrje Ky dokument është versioni i përmbledhur i botimit përfundimtar të projektit Interreg –…

Edicionin e 16-të të Samitit Digjital të ONZ-IGF (Internet Governance Forum) 2021, me temë “Internet United”, në datat 6-10 dhjetor

Më datat 6-10 dhjetor 2021, Polonia do të organizojë në Katovicë, Edicionin e 16-të të Samitit Dixhital të ONZ-IGF (Internet Governance Forum) 2021, me temë “Internet United”.   Referuar njoftimit të përcjellë nëpërmjet Ambasadës sonë në Poloni informohemi se, në këtë aktivitet janë të ftuar të marrin pjesë jo vetëm krerët dhe përfaqësuesit e qeverive,…

Objektivat për Vitin 2019

Vlerat e realizimit të këtyre objektivave bazohen në : Bashkëpunim, Advokaci dhe Lidership 1. Të nxitim zhvillimin e një platforme (strategjie) për zhvillimin e konkurrueshmërisë së ekonomisë, që t’i përgjigjet sfidave të integrimit Evropian. Prioritetet:  Suport dhe nxitje për zhvillimin e një ekonomie prodhuese- eksportuese dhe për rritjen e punësimit; Mbështetje për internationacionalizimin e kompanive,…