INTERREG IPA ADRION

Public event në kuadër të projektit Econautinet Plus si pjesë e programit Interregeg V-B Adriatic-Ionnian Adrion Programme 2014-2020

Në kuadër të programit INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Tiranës organizoi në datën 16.06.2022 në ambjentet e Hotel Regina Garden, Vlorë një workshop informues me grupet e interesit për projektin “ECO-NautiNET Plus” “Network’s support for...

Takimi i dytë i projektit FUTURE 4.0 PLUS

Në kuadër të programit INTERREG Adriatic-Ionian ADRION, partnerët e projektit ‘’ FUTURE 4.0 PLUS’’ (ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa PLUS), zhvilluan në datën 04.05.2022 takimin e dytë ndërmjet partnerëve. Ky projekt është vazhdimësi...

Workshop ne kuadër te projektit Econautinet Plus si pjesë e programit Interregeg V-B Adriatic-Ionnian Adrion Programme 2014-2020

Në kuadër të programit INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Tiranës organizoi në datën 28.04.2022 në ambjentet e Hotel Tirana International një seminar informues me grupet e interesit për projektin “ECO-NautiNET Plus” “Network’s support for SMEs...

Enjoy ECO-NautiNET PLUS!

  Enjoy ECO-NautiNET PLUS! Objektivi i përgjithshëm i projektit ECO-NautiNET PLUS është të maksimizojë më tej efektivitetin dhe përhapjen e gjerë, në nivel ADRION, të Rrjetit inovativ të Bashkëpunimit ECO-NautiNET të SME-ve, Institucioneve të Kërkimit dhe Teknologjisë, Organizatave Mbështetëse të Biznesit të...

Support to Chamber of Commerce & Industry Tirana in implementing “ECONAUTINET PLUS” Project

 Tirana, 01/03/2022 To whom it may concern: Subject:          Call for interest for the External expertise within the project: “Support to Chamber of Commerce & Industry  Tirana in implementing  “ECONAUTINET PLUS” Project” Project Reference: INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020 “ECONAUTINET  PLUS” / project code 1288. In the context...

FUTURE 4.0 PLUS

Emri i projektit:              Edukimi Prodhues dhe modeli i qeverisjes së trajnimeve për IndUstrinë 4.0 në zonën Adriatiko-Joniane Akronimi i projektit:      FUTURE 4.0 PLUS #1278   Kohëzgjatja :                 ...