Author - CCIT

1FUTURE

Emri i projektit: Të bashkuar për qëndrueshmëri - krijimi i komuniteteve rezistente ndaj klimës në BP dhe BE Kohëzgjatja: 36 muaj Qëllimi i gjerë dhe objektivat specifike të projektit përputhen me prioritetin kryesor të BE-së "Marrëveshja e Gjelbër", si një projekt që...

ADDUPT

Emri i projektit: Adresimi i mospërputhjes së aftësive në sektorin e gjelbër përmes Përmirësimit të aftësive Digjitale të Arsimit & Formimit Profesional Partnerët: Qendra e Lartë e Trajnimit EUROPA-SUR SA (Spanjë) Qendra Shqiptare për Kujdesin dhe Trajnimin Arsimor (ACT Center)....