GIZ

Lançimi i platformës zyrtare ecommerce4all.eu

“Është zyrtare! Platforma rajonale e internetit ecommerce4all.eu është publike! Shikoni modulin e parë, nga pesë modulet që do të jenë në dispozicion në platformë "Të Dhënat për Tregtinë Elektronike". https://ecommerce4all.eu/ Nëpërmjet informacioneve të paraqitura në grafikët ndërveprues, moduli mbulon disa tema që mund t’ju...