Kryesia

Kryesia e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë

Nr. Emër Mbiemër Email
1 Nikolin Jaka jaka@cci.al
2 Andrea Zaja coffeeclubtr@yahoo.com
3 Elidor  Bushati info@hcbd.al, e.bushati@hcbd.al
4 Valentina Gjoka info@topline.al
5 Vullnet Haka vullnet.haka@everestie.com
6 Agron Juka majlinda.juka@gmail.com
7 Loritan Prespa Lprespa@prespa-invest.com
8 Vasil Llajo info@intermedica.al
9 Aleks Millo aleks.millo@millocolor.com
10 Rodolf Xhillari rudolfxhillari@gmail.com
11 Flutura Xhabija shgpaz.albania@yahoo.com,  fluturax5@gmail.com