Seminar nga IFC ne lidhje me procedurat e Falimentit 19-20 tetor 2022

Seminar nga IFC ne lidhje me procedurat e Falimentit 19-20 tetor 2022

Seminar nga IFC ne lidhje me procedurat e Falimentit 19-20 tetor 2022

Te nderuar sipermarrese/sipermarres,

Korporata Financiare Nderkombetare (IFC) , pjese e grupit te Bankes Boterore (WBG), ne bashkepunim me Dhomen e Tregtise & Industrise Tirane, ne mjediset e DHTIT, ne datat 19-20 Tetor 2022, do te organizoje trajnimin dy ditor, 11:00-14;00, seminarin ndergjegjesues mbi proçedurat e falimentimit, bazuar ne kuadrin e ri ligjor, per te nxitur ristrukturimin aty ku nevojitet”, ne lidhje me te rejat e legjislacionit te falimentit, si dhe praktikat jashte gjyqesore ne Shqiperi, ne kuader te projektit “Zgjidhja e borxhit dhe dalja nga biznesi, Faza II, mbeshtetuar nga Ambasada Zvcierane, Sekretariati Shteteror per çeshtjet ekonomike (SEC).

Seminari do te jete hibrid, edhe me prezence, edhe on line, nepermjet platformes Webex. Linku do t’ju dergohet te interesuarve, dy dite perpara seminarit.

Bashkangjitur do te gjeni ftesen dhe axhenden.

Axhenda seminari mbi falimentin 19-20 Tetor 2022

Ftesa

Ftesa-en

Kompanite e interesuara: Te gjitha, te medha, te mesme e te vogla,mikro, sidomos juristet e kontabilistet.

 

Lutemi konfirmimet te dergohen tek emaili: albana_laknori@cci.al dhe numri i telefoni +355693410000.

Ju mirepresim,

 

Albana LAKNORI

Sekretare e Pergjithshme
Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane
Rruga e Kavajes, Bld 2/2
1001 Tirana, Albania
Tel: +355 (0) 45 800 935 | Cel: +355 69 341 0000
E-mail: Albana_laknori@cci.al| Web: www.cci.al

Share this post