Regjistrimi

Regjistrimi

Shërbimet e ofruara nga Zyra e Regjistrit & Shërbimeve Konsullore

Zyra e Regjistrit dhe Shërbimeve Konsullore në Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, ofron:

  • Shërbimet bazë të regjistrimit të bizneseve në Dhomën e Tregtisë
  • Përgatitjen dhe shpërndarjen e informacioneve të kërkuara nga të interesuarit në lidhje me kompanitë anëtare të Dhomës
  • Pajisjen e bizneseve me certifikatën e anëtarësimit
  • Kryen shërbimin konsullor të pajisjes me nota verbale
  • Lëshon certifikatat e origjinës Së produkteve për eksport

Regjistrimi i Bizneseve:

Pranë kësaj zyre, bizneset gjejnë informacionin e plotë në lidhje me dokumentacionin e duhur për t’u anëtarësuar, si dhe informohen mbi avantazhet që i ofrohet çdo subjekti pasi të jetë bërë anëtar i Dhomës.

Informacioni që ofrohet nga kjo zyrë:

Të dhëna mbi fillimin e aktivitetit të subjekteve të ndryshme; statistika mbi përqindjen e formave të ndryshme të shoqërive tregtare dhe subjekteve të tjera, shpk-ve, sha-ve dhe personave fizikë të anëtarësuar; të dhëna mbi përqindjen e kompanive të vendit, të huaja, apo të përbashkëta të anëtarësuara, etj.
Të dhëna mbi profilet sipas sektorëve (tregti, transport, ndërtim, prodhim, shërbime) vendeve me të cilat punojnë dhe kanë partneritet biznesi; të dhëna mbi kontaktet e mundshme, etj. Këto informacione janë mjaft të vlefshme për të mbështetur firmat anëtare për të krijuar partneritete të reja me vendet e rajonit dhe më gjerë, në funksion të kërkesave të herëpashershme.

Kontakt:
Tel: +355 45 800 931
Cel: +355 695169389
Email: nevila_konomi@cci.al