Misione dhe forume

Misione dhe Forume

Për të zgjeruar mundësitë e rrjetëzimit, aktivitetet ndërkombëtare të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë kanë për qëllim ndërkombëtarizimin e ndërmarrjeve shqiptare, tërheqjen e investimeve të huaja në Shqipëri dhe bashkëpunimin e tyre me investitorët shqiptarë.

Instrumentet për të arritur këto qëllime:

  • Organizimi i misioneve, forumeve të biznesit dhe takimeve B2B ndërmjet Shqipërisë dhe sipërmarrjeve ndërkombëtare;
  • Organizimi i prezantimit të komunitetit të biznesit shqiptar në panaire dhe ekspozita ndërkombëtare;
  • Pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare me partnerë të huaj;
  • Organizimi i prezantimeve, tryezave të rrumbullakëta, seminareve, konferencave, me qëllim edukimin e anëtarëve mbi mundësitë për ndërkombëtarizimin e sipërmarrjeve.