Trajnime

Auditi Ligjor i Shoqërive Tregtare

Lektor: Ledio Milkani - Avokat dhe Konsulent Ligjor Biznesi 29-30 Mars QËLLIMI I PROGRAMIT TË TRAJNIMIT   Pjesëmarrësit do të jenë të aftë që në përfundim të trajnimit të kuptojnë dhe të përdorin në punën e tyre: Rëndësinë e auditit ligjor në një shoqëri tregtare Procesin e...

Arti i të hartuarit të kontratës

Eksperte Ndërkombëtare Lektore: Av. Fabiola Ismaili DATAT: 22-24 Mars ORA: 16:00-19:00 Përshkrimi i trajnimit: Në këtë trajnim dyditor do të trajtohen çështje lidhur me bisedimet paraprake për lidhjen e një kontrate në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe aspektet thelbësore të kontratave të ndryshme. Programi: 1) Kushtet dhe...

Trajnim KODI I PUNES

Trajnim KODI I PUNES Lektor: Ledio Milkani 02-03  Mars QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Pjesëmarrësit të jenë të aftë që në përfundim të Trajnimit të kuptojnë dhe të përdorin në punen e tyre: Ndërtimin e legjislacionit të punës, pjeset perberese te tij, te drejtat dhe detyrimet e...

PAKETA E RE FISKALE 2023

I nderuar Sipermarres, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dëshiron të jetë më pranë jush duke ju informuar në lidhje me ndryshimet e fundit legjislative, ndaj ju ftojmë të bëheni pjesë e Trajnimit që ky institucion zhvillon mbi:   TEMA: “PAKETA E RE...

Trajnim Kodi i Punës

KODI I PUNES Lektor: Ledio Milkani 24-25 Nentor   QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Pjesëmarrësit të jenë të aftë që në përfundim të trajnimit të kuptojnë dhe perdorin ne punen e tyre: Ndërtimin e legjislacionit të punës, pjeset perberese te tij, te drejtat dhe detyrimet...