Kalendari i trajnimeve per vitin 2020

Ftesë për pjesëmarrje I nderuar sipërmarrës, Burimet e kualifikuar njerëzore janë garant për një kompani të suksesshme. Këtë motiv dhe kërkesë e kemi patur të hershme dhe si një nevojë të vazhdueshme. Për këtë qëllim që në vitin 2009 pranë Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë u themelua Departamenti i Trajnimeve me qëllim që të…

Ftese per pjesemarrje ne trajnimin “RREGULLAT E REJA TRANZITORE TE DOGANAVE PER BIZNESIN”

I nderuar  Sipërmarrës! Dhoma e Tregtisë & Industrise Tiranë ne bashkëpunim me DPD (Drejtorine e Pergjithshme te Doganave), organizon trajnimin me teme” RREGULLAT E REJA TRANZITORE TE DOGANAVE PER BIZNESIN”. Datë:  21-22 Tetor Ora 16:00-19:00   Sipërmarrësit do  te njihen me: – kodin doganor, origjinen e mallrave – rregullat e reja tranzitore te Konventës Rajonale Pan-Euro-Mesdhetare te origjinës preferenciale; – marrëveshjen e partneritetit dhe…

Trajnim “Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë TVSH”, 19-20 Tetor

Objektivi ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zbatimin e Ligjit mbi TVSH ne kuadrin e Fiskalizimit. Lidhja e tyre e drejteperdrejte e Fiskalizimit dhe TVSH.. Zbatimi në praktikë i lidhur me problematikat që hasin më shpesh bizneset në aktivitetin e tyre.   Përshkrimi i Programit Programi do të mbështetet në ligjin nr. 92/2014, date 24.07.2014 per Tatimin mbi Vleren e Shtuar…

Trajnim “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, 14-15 Shtator

Objektivi Zbatimi i fiskalizimit (mënyrës së faturimit ) në veprimtaritë ekonomike të ushtruara në Republikën e Shqipërisë, konkretizuar me shembuj konkretë. Përshkrimi i Programit   Ky program trajnimi përmban informacion të detajuar në lidhje me procesin e Fiskalizimit, hapat dhe procedurën që duhet të ndjekin tatimpaguesit të cilët kanë detyrim lëshimin e Faturës. Do të…

Trajnim mbi Procesin e Fiskalizimit

Nisur nga kerkesat e bizneseve ,  mbi Ndryshimet e Fundit Legjislative,  Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane do te vazhdoje organizimin e Trajnimit te Fiskalizimit   Trajnim mbi Procesin e Fiskalizimit  “Per faturen dhe sistemin e monitorimit te qarkullimit”  Data: 29 Korrik Ky trajnim bazohet në ligjin Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit…

Trajnim mbi Ligjin e Ri TVSh & Tatim mbi te ardhurat personale

Trajnim me Eksperte te Ekonomise ne Procesin e Fiskalizimit Ligjin e Ri Tvsh & Tatim mbi te ardhurat Ora 16:00-19:00 Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane , pas Perfundimit te Trajnimit me sukses mbi “Procesin e Fiskalizimit”,  do te vazhdoje organizimin e Trajnimeve mbi: Ligjin e ri te TVSh te ndryshuar dhe Tatim Fitim /  23-24 Qershor…

Trajnimi “Marketingu Digital

Trajnim Digital Marketing Lektore: Znj. Keti Gjipali Data: 10-11-12 Mars Orari:15:30- 19:30 Vendi: Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT  Ky trajnim do te prezantohet ne pjese te ndryshme dhe te gjitha se bashku do te mbulojne nje game te gjere temash interesante, duke perfshire kalimin e marketingut tradicional ne ate…

Auditimi

Data: 30 Shtator – 1 Tetor 2020 Orari: 09:30 – 13:30   QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT: Ky trajnim do te prezantohet ne pjese te ndryshme dhe te gjitha se bashku do te mbulojne nje game te gjere temash interesante, duke perfshire praktiken e auditimit te brendshem, aftesite dhe pergjegjesite ne raste mashtrimi, si edhe…

KODI I PUNËS

Data: 30 Qershor-1 Korrik 2020 Orari : 16:00 – 20:00 Pjesëmarrësit të jenë të aftë që në përfundim të trajnimit të kuptojnë dhe perdorin ne punen e tyre: Ndërtimin e legjislacionit të punës, pjeset perberese te tij, te drejtat dhe detyrimet e paleve ne nje marredhenie pune, sanksionet ligjore te parashikuara ne rast te shkeljes…