Kalendari i trajnimeve per vitin 2020

Ftesë për pjesëmarrje I nderuar sipërmarrës, Burimet e kualifikuar njerëzore janë garant për një kompani të suksesshme. Këtë motiv dhe kërkesë e kemi patur të hershme dhe si një nevojë të vazhdueshme. Për këtë qëllim që në vitin 2009 pranë Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë u themelua Departamenti i Trajnimeve me qëllim që të…

Arti i të hartuarit të kontratës

Eksperte Ndërkombëtare Lektore: Av. Fabiola Ismaili DATAT: 22-24 Mars ORA: 16:00-19:00   Përshkrimi i trajnimit: Në këtë trajnim dyditor do të trajtohen çështje lidhur me bisedimet paraprake për lidhjen e një kontrate në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe aspektet thelbësore të kontratave të ndryshme.   Programi: 1) Kushtet dhe fazat për lidhjen e një kontrate…

Trajnim KODI I PUNES

Trajnim KODI I PUNES Lektor: Ledio Milkani 02-03  Mars QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Pjesëmarrësit të jenë të aftë që në përfundim të Trajnimit të kuptojnë dhe të përdorin në punen e tyre: Ndërtimin e legjislacionit të punës, pjeset perberese te tij, te drejtat dhe detyrimet e palëve në një marredhenie pune, Sanksionet ligjore të parashikuara…

PAKETA E RE FISKALE 2023

I nderuar Sipermarres, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dëshiron të jetë më pranë jush duke ju informuar në lidhje me ndryshimet e fundit legjislative, ndaj ju ftojmë të bëheni pjesë e Trajnimit që ky institucion zhvillon mbi:   TEMA: “PAKETA E RE FISKALE 2023” NDRYSHIMET E LIGJIT TE PROCEDURAVE TATIMORE DATAT: 15-16 SHKURT ORA:…

Trajnim Kodi i Punës

KODI I PUNES Lektor: Ledio Milkani 24-25 Nentor   QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Pjesëmarrësit të jenë të aftë që në përfundim të trajnimit të kuptojnë dhe perdorin ne punen e tyre: Ndërtimin e legjislacionit të punës, pjeset perberese te tij, te drejtat dhe detyrimet e palëve në një marredhenie pune, sanksionet ligjore të parashikuara…

Trajnim me Eksperte te Ekonomise per TVSh dhe Fiskalizimin

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane do të vijoje me organizimin e Trajnimeve duke u rikthyer me: Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë Fiskalizimi. Fatura dhe Sistemi i Monitorimit të Qarkullimit. 13-14 Korrik 16:00-19:00 Objekti i trajnimit   Në trajnim do të trajtohen temat lidhur ligjin Nr 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën…

Public event në kuadër të projektit Econautinet Plus si pjesë e programit Interregeg V-B Adriatic-Ionnian Adrion Programme 2014-2020

Në kuadër të programit INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Tiranës organizoi në datën 16.06.2022 në ambjentet e Hotel Regina Garden, Vlorë një workshop informues me grupet e interesit për projektin “ECO-NautiNET Plus” “Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region”. Përgjatë këtij takimi me grupet e…

Trajnim Planifikimi Strategjik Financiar

Planifikimi Strategjik Financiar Lektor : Arlind Rama 20-21 Qershor   1. Objektivi Objektivi i këtij programi trajnimi është trajtimi i koncepteve dhe parimeve të financave korporative në mënyrë interaktive. Shembuj diskutimi do të jenë pjesë e programit për të nxitur angazhimin aktiv të pjesëmarrësve në situata në planifikimit strategjik financiar.   2. Përshkrimi i Programit…