Kalendari i trajnimeve per vitin 2020

Ftesë për pjesëmarrje I nderuar sipërmarrës, Burimet e kualifikuar njerëzore janë garant për një kompani të suksesshme. Këtë motiv dhe kërkesë e kemi patur të hershme dhe si një nevojë të vazhdueshme. Për këtë qëllim që në vitin 2009 pranë Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë u themelua Departamenti i Trajnimeve me qëllim që të…

Trajnim me Eksperte te Ekonomise per TVSh dhe Fiskalizimin

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane do të vijoje me organizimin e Trajnimeve duke u rikthyer me: Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë Fiskalizimi. Fatura dhe Sistemi i Monitorimit të Qarkullimit. 13-14 Korrik 16:00-19:00 Objekti i trajnimit   Në trajnim do të trajtohen temat lidhur ligjin Nr 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën…

Trajnim Planifikimi Strategjik Financiar

Planifikimi Strategjik Financiar Lektor : Arlind Rama 20-21 Qershor   1. Objektivi Objektivi i këtij programi trajnimi është trajtimi i koncepteve dhe parimeve të financave korporative në mënyrë interaktive. Shembuj diskutimi do të jenë pjesë e programit për të nxitur angazhimin aktiv të pjesëmarrësve në situata në planifikimit strategjik financiar.   2. Përshkrimi i Programit…

Trajnim – Kodi i punes

KODI I PUNES Lektor: Ledio Milkani 2-3 Qershor   QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Pjesëmarrësit të jenë të aftë që në përfundim të trajnimit të kuptojnë dhe perdorin ne punen e tyre: Ndërtimin e legjislacionit të punës, pjeset perberese te tij, te drejtat dhe detyrimet e palëve në një marredhenie pune, sanksionet ligjore të parashikuara…

Trajnim per Sigurine Kibernetike me Eksperte Nderkombetare

I nderuar biznesmen Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tirane organizon Trajnimin   Trajnim për Sigurinë Kibernetike Ekspertë Ndërkombëtarë Lektor: Davide Giribaldi 20 MAj   QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Ka synim te sjellë Praktikat më të mira italiane dhe ndërkombëtare në sigurinë Kibernetike Ka synim të garantojë sigurinë kibernetike, nëpërmjet mbrojtjes së infrastrukturave të informacionit,…

Trajnim: “Burimet Njerëzore, përmes sfidave dhe ndryshimeve”

Trajnim: “Burimet Njerëzore, përmes sfidave dhe ndryshimeve” 26-27-28  Prill 2022   Qëllimi Eshtë një trajnim i fokusur në aspektet më të rëndësishme të punës që Departamentet e Burimeve Njerezore zhvillojnë konkretisht dhe roli i tyre në përballimin sfidave të ndryshme lokale dhe ndërkombëtare. Trajnimi do të ketë të integruara bukur informacionin e nevojshëm, shembuj të…

Trajnim – Shitjet Ne Realitetin Hibrid Te Pandemise

I nderuar biznesmen   Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tirane organizon Trajnimin   SHITJET NE REALITETIN HIBRID TE PANDEMISE Vetëdija, Komunikimi Virtual/Dixhital & Komunikimi Ndërpersonal në Proçesin e Shitjes   20-21-22 Prill 2022 Trajnim dhe Workshop interaktiv 3 ditor   Objektivi: Objektivi i trainimit është të familjarizojë me mjeshtëritë e shitjes efektive pjesëmarrësit, në një…

Ftese për bashkëpunim me Austrinë & Trajnime në Menaxhim Biznesi

I nderuar Biznesmen / Perfaqësues Biznesi Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (CCIT Tirana), në bashkëpunim me Dhomën Austriake të Tregtisë (WIFI -AUSTRIA), vijon organizimin e Projekteve “WIFI –AUSTRIA”, në Menaxhimin e Sipërmarrjes.   Ftesë për bashkëpunim me Bizneset Austriake Trajnime në Menaxhim Biznesi WIFI-AUSTRIA ka si qëllim trajnimin e Sipërmarësve shqiptar duke i krijuar ,…

Trajnim 1 Mujor Dixhital Marketing & Mediat Sociale

Digital Marketing  & Social Media Trajnim 1 Mujor 23-24-25 Shkurt   I nderuar Sipërmarrës, Dhoma e Tregtisë organizon Trajnimin 1 Mujor Dixhital Marketing  & Mediat Sociale   QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Ky trajnim ka për qëllim aftësimin dhe njohjen me Marketingun dixhital dhe social median në veanti të stafit të kompanive dhe individeve që duan të…

Trajnim Rregjimet Doganore dhe Deklarimi i Mallrave në Doganë

I nderuar Sipërmarrës! Dhoma e Tregtisë & Industrise Tiranë në bashkëpunim me DPD (Drejtorine e Përgjithshme të Doganave), organizon trajnimin me temë” Rregjimet Doganore dhe Deklarimi i Mallrave në Doganë Datë: 18-19 Janar Ora 16:00-19:00 Ky trajnim vjen si rezultat i bashkepunimit që Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Tiranës (DHTIT) ka me Drejtorinë e…