Kërkesë

Kompania Kosta Fruit

Treg Tur Korca Sh.a eshte nje kompani qe operon ne tregun shqiptar dhe te huaj qe prej vitit 1996. Aktiviteti i saj shtrihet ne shume fusha por ato me te rendesishmet jane tregtim-import - eksport i fruta perimeve, hoteleri -...

Virtual b2b@eusair forum 2021 – 11 may 2021

  Në datën 11 Maj 2021 organizohet eventi ndërkombëtar B2B@Eusair Forum 2021, edicioni i 6-shtë, i cili ofron mundësi për bizneset në sektorin e teknologjisë, mundësi bashkëpunimi për projekte në ekonominë blu, për krijimin e lidhjeve midis vendeve të ndryshme të...