Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET”

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET” – (code.no. 2469) – “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020“. Referenca e Projektit: “INTERREG Balkan- Mediterranean 2014-2020”, “BALKANET”/ project code 2469/ Order prot. No.72, Date…

Newsletter date 26.09.2022

Manualet në www.ecommerce4all.eu ju japin përgjigje për pyetjet: Si mund të filloj shitjen elektronike në Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë ose Mal të Zi? Çfarë duhet të përmbajë çdo dyqan elektronik në Moldavi ose Shqipëri? Cilat janë të drejtat e konsumatorëve në Maqedoni apo në Kosovë? Zgjidhni cilindo nga tregjet e CEFTA-s dhe gjeni më shumë…

Newsletter date 12.09.2022

A jeni njohur me të drejtat tuaja si klient elektronik? Si një klient elektronik, duhet të dini nëse mund të bëni një rimbursim, nëse mund ta ktheni produktin e blerë, kush i bartë shpenzimet e kthimit të produkteve etj. Lexoni të drejtat tuaja në udhëzuesin “Të drejtat e mbrojtjes së konsumatorit në Shqipëri” Linku i…

Newsletter date 08.09.2022

Keni një biznes elektronik? Kontrolloni nëse dyqani juaj elektronik i plotëson kërkesat minimale ligjore në vendin tuaj, të cilat janë të renditura në udhëzuesin “Çfarë duhet të ketë çdo e-shop në Shqipëri? ” Nëse po, ju jeni duke bërë një punë të shkëlqyer! Linku i udhëzuesit:  https://bit.ly/3CcAvp4Greenguide . Zbuloni këtë dhe informacione të tjera që…

Newsletter date 5.09.2022

Zbuloni se si të hapni një biznes elektronik. Ju mund t’i gjeni të gjithë hapat bazë të nevojshëm për të hapur një dyqan elektronik në udhëzuesin “Çfarë nevojitet për të krijuar dhe regjistruar një tregti elektronike në Shqipëri?”, i cili është i disponueshëm në https://bit.ly/3QQqzp4Purpleguide Udhëzuesi është pjesë e modulit “Rregullorja e e-commerce” të platformës…

Newsletter date 02.09.2022

Në platformën rajonale të internetit ecommerce4all.eu, dokumentet, ligjet dhe informacionet më të rëndësishme në lidhje me tregtinë elektronike në të 7 tregjet e CEFTA-s janë mbledhur dhe paraqitur në një modul. Emri i modulit është “Rregullorja në tregtinë elektronike” dhe do t’ju ndihmojë: – Në krijimin e një biznesi e-commerce në secilin prej tregjeve të…

Newsletter date 28.07.2022

Unioni Universal Postar, në vitin 2021, ka hetuar besueshmërinë e shërbimeve postare dhe ka publikuar raportin e Indeksit të Integruar të Zhvillimit Postar (2IPD) për 168 tregje, në të cilat përfshihen edhe tregjet CEFTA. Besueshmëria shprehet në pikë dhe vlerëson performancën në drejtim të shpejtësisë dhe parashikueshmërisë së dërgesës, në të gjitha segmentet e shërbimeve…

Newsletter date 25.07.2022

Pajtueshmëria me dokumentacionin e eksportit është një nga gjërat themelore që duhet të dini nëse dëshironi të zgjeroni biznesin tuaj përtej tregut vendas. Moduli “Të dhënat e tregtisë elektronike” në www.ecommerce4all.eu në seksionin Faktet e Biznesit të rajonit të CEFTA-s përmban informacion se sa kohë duhet për t’u pajtuar me dokumentet e eksportit në secilin…

Newsletter date 21.07.2022

Nëse shisni produkte kozmetike dhe bukurie, a e dini se cili treg i CEFTA është më i përshtatshmi për vendosjen e tyre? Platforma rajonale Web, www.ecommerce4all.EU, tregon grafikët ku mund të shihni se cilat kategori produktesh dhe shërbimesh porositen më shpesh në tregjet e CEFTA-s dhe cili është tregu më i përshtatshëm për shitjen e…

Newsletter date 18.07.2022

Logjistika është një nga hallkat kryesore në procesin e tregtisë elektronike, dhe matja e performancës së logjistikës në tregje është jashtëzakonisht e rëndësishme. Një nga grafikët në platformën e internetit www.ecommerce4all.eu fokusohet në shfaqjen e Indeksit të Performancës Logjistike të Bankës Botërore (LPI). LPI mbulon 160 tregje në mbarë botën dhe i ndihmon ata të…

Newsletter date 14.07.2022

Përafërsisht 4.6 miliardë njerëz, ose 59% e popullsisë së botës, përdornin internetin në vitin 2020. Krahasuar me vitin 2019, rreth 7% më shumë ose gati 500 milionë njerëz iu bashkuan internetit në atë periudhë. Sipas të dhënave të Eurostat, në platformën rajonale www.ecommerce4all.EU është krijuar një grafik interaktiv që tregon përqindjen e individëve që përdorin…