Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET”

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET” – (code.no. 2469) – “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020“. Referenca e Projektit: “INTERREG Balkan- Mediterranean 2014-2020”, “BALKANET”/ project code 2469/ Order prot. No.72, Date…

Takimi i Dytë i Komitetit Drejtues: Diskutimi dhe Miratimi i Dokumenteve të Brendshme. Projekti USIA

CCIT mori pjesë në takimin e dytë të Komitetit Drejtues/PSC i cili u organizua në Platformën Zoom nga (Qendra Mesdhetare – Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë (UMSH) si udhëheqës i projektit dhe SCiDEV dhe me pjesëmarrjen e 11 anëtarëve të tjerë partnerë të këtij projekti. Tema kryesore e këtij takimi ishte Diskutimi dhe Miratimi i Dokumenteve…

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet kompanisë Kroate HUKI dhe asaj Shqiptare LDA

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në kuadër të projektit EEN ofron tashmë shërbime falas ndaj biznesit për një portofol/gamë të caktuar shërbimesh, që konsiderohen shërbime bazë. Këto shërbime përfshijnë të gjithë sektorët ekonomikë, sidomos ata që kërkojnë tregje ndërkombëtare për tu rritur dhe konsoliduar. Portofoli i shërbimeve përfshin dhënien e informacionit për biznesin, si…

“Zhvillimi i inovacionit në ullishtën shqiptare”

Më 23 Dhjetor 2020, CCIT në rolin e partnerit 7 të projektit BIOECO- R.D.I. organizoi konferencën kombëtare përfundimtare online ku në seksione të ndryshme zhvilloi simpoziumin dhe seminarin me titull – Bio Economia në Shqipëri – “Zhvillimi i inovacionit në ullishtën shqiptare”. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të ndërtonte një urë midis organizatave kërkimore, qeverisë…

Një mundësi më shumë për t’u bërë pjesë e projektit, shtyhet për një periudhë gjashtë mujore projekti Eocnautinet Interreg

Projekti Eocnautinet Interreg shtyhet për një afat gjashtë mujor, deri në qershor të vitit 2021. Partnerët në takimin e dhjetorit 2020, vendosën që të kërkojnë shtyrjen e projektit edhe për gjashtë muaj të tjerë. Shkak për këtë kërkesë u bë mos plotësimi i platformës me 23 kompanitë. Projekti Econautinet kryhet nën Programin Adriatiko-Jonian INTERREG V-B…

Njoftim për shtyp FUTURE 4.0

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në kuadrin Projektit Interreg Adrion: FUTURE 4.0-“ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian area” dhe në bashkëpunim të ngushtë  me UNIVERSITETI MESDHETAR TE SHQIPERISE organizuan më datë 14 dhjetor 2020 në platformën zoom takimin e fundit lokal me temë “ Policy Reccomandation” Hapja e…

Njoftim per shtyp: Takimi i dyte i projektit SCOPE

Më 25 nëntor 2020, u zhvillua takimi i 2-të i projektit Scope midis partnerëve. Situata e Covid-19 për shkak të kufizimeve të tij ka ndikuar në planin tonë të punës, aktivitetet dhe takimet që ishin planifikuar të zhvilloheshin gjatë kësaj periudhe. Takimi i dytë i këtij projekti nuk mund të organizohej ballë për ballë, por…

Projekti “Partneriteti i Arsimit Profesional”

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në bashkëpunim me Odën së Zejtarisë në Dortmund (HWK Dortmund; HOPE Consulting GmbH) dhe shkollës profesionale” Shën Jozefi Punëtor “në Rrëshen, në kuadër të projektit “Partneriteti i Arsimit Profesional” do të zhvillojmë një anketim. Pyetjet kanë të bëjnë me përcaktimin e nevojave për kompanitë shqiptare me fokus në fushat…