Projekte

1FUTURE

Emri i projektit: Të bashkuar për qëndrueshmëri - krijimi i komuniteteve rezistente ndaj klimës në BP dhe BE Kohëzgjatja: 36 muaj Qëllimi i gjerë dhe objektivat specifike të projektit përputhen me prioritetin kryesor të BE-së "Marrëveshja e Gjelbër", si një projekt që...

ADDUPT

Emri i projektit: Adresimi i mospërputhjes së aftësive në sektorin e gjelbër përmes Përmirësimit të aftësive Digjitale të Arsimit & Formimit Profesional Partnerët: Qendra e Lartë e Trajnimit EUROPA-SUR SA (Spanjë) Qendra Shqiptare për Kujdesin dhe Trajnimin Arsimor (ACT Center)....

Ftesë për pjesëmarrje në workshopin: “BRE, një platformë që shërben si mjet për analizën e të dhënave”

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë do të zhvillojë më 28 mars 2023 workshopin me temë “BRE Plus, një mundësi për analizën e të dhënave: strategjitë, mjetet dhe modalitetet operative për analizën e sipërmarrjeve shqiptare.” Ndaj, kemi kënaqësinë t’ju ftojmë në...