Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET”

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET” – (code.no. 2469) – “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020“. Referenca e Projektit: “INTERREG Balkan- Mediterranean 2014-2020”, “BALKANET”/ project code 2469/ Order prot. No.72, Date…

Eventi final projekti Dynamob 2.0

Më 18 qershor 2021, u realizua eventi përmbyllës i Projektit #DynaMob 2.0, financuar nga Programi Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi, I cili u zhvillua në Copertino. Komuna e Copertino po përqendron përpjekjet e saj në aktivizimin e një shërbimi elektrik për ndarjen e biçikletave, i cili do të lejojë komunitetin lokal të lëvizë dhe…

Kompania EKOPROD shpk

DhTIT në kuadër të prezantimit dhe informimit mbi shërbimet EEN-Albania, zhvilloi takimin 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐧ë 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐢𝐭 EKOPROD shpk ne qytetin e Korces. Kompania operon vetem ne tregun e huaj nga viti 2013, ofron bime medicinale me cilësi premium për importuesit dhe shpërndarësit B2B në të gjithë botën. EKOPROD shpk ndodhet në Korçe,…

𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐧ë 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐢𝐭 Fenix I.C shpk

DhTIT në kuadër të prezantimit dhe informimit mbi shërbimet EEN-Albania, zhvilloi takimin 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐧ë 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐢𝐭 Fenix I.C shpk. Kompania Fenix.i.c Shpk operon ne fushen e perpunimit te Peshkut dhe te Ullirit. Kompania kishte mbi 400 persona te punesuar dhe gjithashtu donte te shtonte stafin. Duke qene se kane kapacitete te larta…

Kompania Kosta Fruit

Treg Tur Korca Sh.a eshte nje kompani qe operon ne tregun shqiptar dhe te huaj qe prej vitit 1996. Aktiviteti i saj shtrihet ne shume fusha por ato me te rendesishmet jane tregtim-import – eksport i fruta perimeve, hoteleri – turizem dhe telefoni. Kompania zoteron frigorifere me kapacitete te konsiderueshme dhe me teknologji te avancuar…

𝐊𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚 Herba Fructus Natyrore sh.pk

DhTIT në kuadër të prezantimit dhe informimit mbi shërbimet EEN-Albania, zhvilloi takimin 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐧ë 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐢𝐭 Herba Fructus Natyrore sh.pk, 𝐧ë Elbasan. E vendosur në Elbasan, pikerisht në qendër të Shqipërisë, Herba Fructus Natyrore sh.pk. ka operuar në tregun e bimëve (bimë medicinale dhe aromatike të thata) dhe erëza, që nga viti…

Kooperativa Rapsodia

DhTIT në kuadër të prezantimit dhe informimit mbi shërbimet EEN-Albania, zhvilloi takimin 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐧ë 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐢𝐭 Rapsodia, 𝐧ë Shengjin Lezhe. Me saktesisht ne kooperativen e saj ne baxhen e saj. “Kooperativa Rapsodia: Hapja e kooperativës ku kultivohen prodhime të ndryshme ka rezultuar me një impakt shumë të mirë ekonomik e social. Janë…

𝐊𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚 Amarilto Shpk

DhTIT në kuadër të prezantimit dhe informimit mbi shërbimet EEN-Albania, zhvilloi takimin 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐃𝐨𝐨𝐫 𝐧ë 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐢𝐭 Amarilto Shpk, 𝐧ë Lezhe. “Amarilto Shpk,” sh.p.k Amarilto operon në tregun Shqiptar nga viti1992 si një biznes familjar me konservimin e ullirit dhe ka ardhur për të ofruar një produkt cilësor të orientuar drejt klientit. amarilto…

Kontributi i CCIT në projektin GRADUA dhe rastet e suksesit.

CCIT organizoi ditë informative në lidhje me Projektin GRADUA në kuadër të aktiviteteve trajnuese të mbajtura nga Qendra e Trajnimit të CCIT ku morën pjesë kompani të ndryshme. Ditët e informimit shërbyen për të vënë në dijeni burimet njerëzore të kompanive pjesëmarrëse në platformën GRADUA si një instrument i ri i rekrutimit, një platformë praktike…

Takimi i brendshem Dynamob 2.0

Projekti Dynamob 2.0, nje nder projektet e programit IPA Adriatic 2017-2020 ku Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane eshte nje prej partnere, zhvilloi takimin e brendshem te radhes. takimi i radhës u mbajt ne daten 31 maj në platformen google meeting. Ky takim u zhvillua per të rishikuar situatën e pergjithshme të projektit ne menyre…