Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET”

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET” – (code.no. 2469) – “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020“. Referenca e Projektit: “INTERREG Balkan- Mediterranean 2014-2020”, “BALKANET”/ project code 2469/ Order prot. No.72, Date…

Workshop i Universitetit të Studimeve Guglielmo Marconi në Romë, DHTIT prezanton paketën e punës “Second a Researcher”

Në datat 2-6 maj 2022, Universiteti i Studimeve Guglielmo Marconi në Romë, Itali organizoi një seminar në kuadër të WP4, i cili drejtohet nga ky universitet. Ky workshop kishte për qëllim prezantimin dhe përpunimin e ideve mbi platformën Quadruple Helix dhe u mbajt për të mbledhur së bashku partnerët e projektit U-SIA për të diskutuar…

E-commerce platform – newsletter no2

Përmes pesë moduleve, Web platforma Ecommerce4all.eu do të prezantojë të dhëna dhe informacione bazë për zhvillimin e e-commerce dhe statistika për rajonin e CEFTA-s. Çdo modul trajton një temë të ndryshme përkatëse të tregtisë elektronike, e paraqitur në një mënyrë lehtësisht të kuptueshme. Të dhënat dhe informacioni në lidhje me aspektet kryesore të biznesit të…

Së shpejti! Një platformë e re interneti për tregtinë elektronike në nivel rajonal – ecommerce4all.eu

Pas lançimit të suksesshëm të platformës së internetit ecommerce4all.mk në tregun Maqedonas, me mbështetjen e Fondit të Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Tregtia e Jashtme (ORF-FT) pjesë e Shoqatës Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar #GIZ, me porosi të Qeverisë Gjermane dhe partnerëve nga rajoni i CEFTA-s, po zhvillojmë platformën e internetit ecommerce4all.eu Platforma e internetit…

Takimi i dytë i projektit FUTURE 4.0 PLUS

Në kuadër të programit INTERREG Adriatic-Ionian ADRION, partnerët e projektit ‘’ FUTURE 4.0 PLUS’’ (ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa PLUS), zhvilluan në datën 04.05.2022 takimin e dytë ndërmjet partnerëve. Ky projekt është vazhdimësi e projektit @Future 4.0 I cili pati një impakt të gjerë në opinionin publik mbi risitë…

Thirrje për bizneset

Duke u nisur nga takimet gjithashtu edhe Tryezen e rrumbullaket  ku ju keni mare pjese vitin a kaluar  ne kuader te projektit USIA, deshirojme te sjellim ne vemendjen tuaj si me poshte vijon: Ne lidhje me projektin Erasmus + CBHE: “Ndërlidhësit mes universitetit dhe shoqërisë: Bashkë-prodhimi i dijes dhe kërkimit që ka rëndësi” / University…

Enjoy ECO-NautiNET PLUS!

  Enjoy ECO-NautiNET PLUS! Objektivi i përgjithshëm i projektit ECO-NautiNET PLUS është të maksimizojë më tej efektivitetin dhe përhapjen e gjerë, në nivel ADRION, të Rrjetit inovativ të Bashkëpunimit ECO-NautiNET të SME-ve, Institucioneve të Kërkimit dhe Teknologjisë, Organizatave Mbështetëse të Biznesit të sektorit Detar dhe të përmirësojë transferimin praktik te këtij bashkëpunimi, rrjeti dhe sistemi…

Future 4.0 Plus “Kick-Off Meeting” 08.02.2022

Në kuadër të programit INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION, partnerët e projektit ‘’ FUTURE 4.0 PLUS’’ (ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa PLUS), zhvilluan në datën 08.02.2022 Kick-off Meeting. Ky projekt është vazhdimësi e projektit @Future 4.0 I cili pati një impakt të gjerë në opinionin publik mbi risitië…

BRE, projekti që lidh bizneset në një platformë të vetme, por edhe ju vjen në ndihmë shtetasve të huaj se si mund të regjistrojnë/operojnë një biznes në Shqipëri

Në kohën e COVID-19, një ndër projektet më të suksesshme u cilësua  BRE, një akronim për “Fuqizimin e Regjistrit të Biznesit”, një partneritet midis Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Dhomës së Tregtisë së Barit, Dhomës Ekonomike të Malit të Zi dhe Qendrës së Inovacionit Tehnopolis. Me anë të këtij…

FUTURE 4.0 PLUS

Emri i projektit:              Edukimi Prodhues dhe modeli i qeverisjes së trajnimeve për IndUstrinë 4.0 në zonën Adriatiko-Joniane Akronimi i projektit:      FUTURE 4.0 PLUS #1278   Kohëzgjatja :                  6  Muaj  (01.01.2022-30.06.2022) Arsyeja e programit:     Prioriteti i Programit: Rajoni inovativ…