Trajnime

Menaxhimi i Burimeve Njerezore

Data: 23 Janar 2020 Ora: 09:00 – 17:00 . OBJEKTIVAT DHE ÇFARË DO TRAJNOHET  Trajnimi për stafin drejtues me aftësi specifike të menaxhimit të Burimeve Njerëzore (BNj) përbëhet nga 12 orë interaktiviteti dhe ka për qëllim përmirësimin e aftësive, shprehjeve të punës dhe sistemeve...

Planifikimi Strategjik Financiar (PwC Albania & Kosovo)

Data: 21 Janar 2020Ora: 09:00-17:00 Objektivi Objektivi i këtij programi trajnimi është trajtimi i koncepteve dhe parimeve të financave korporative në mënyrë interaktive. Shembuj diskutimi do të jenë pjesë e programit për të nxitur angazhimin aktiv të pjesëmarrësve në situata në...

WIFI – Austria

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (CCI Tirana), në bashkëpunim me Dhomën Austriake të Tregtisë (WIFI INTERNATIONAL), vijon organizimin e Projekteve “WIFI” –AUSTRIA, në Menaxhimin e Sipermarrjes. Ftesë për bashkëpunim me Bizneset Austriake & Trajnime në Menaxhim Biznesi * WIFI-AUSTRIA ka si...

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë

  Data: 21 Nentor 2019 Ora : 09:00-16:00 OBJEKTIVI ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Objektivi i këtij trajnimi është prezantimi i pjesëmarrësve me pjesë kyçe të legjislacionit mbi Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) në Shqipëri, zbatimi në praktikë i lidhur edhe me problematikat që hasin më shpesh...

ANGLISHTE PER PROFESIONISTET E BIZNESIT

Anglishte për Profesionistët e Biznesit Kohëzgjatja 17 Tetor – 26 Nentor 2019 Vendi: Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë OBJEKTIVI I KURSIT Ky është një kurs trajnimi i fokusuar në Anglishte Komunikimi për profesionistët e rinj, dhe ata me eksperiencë. Kursi përfshin tematika të ndryshme që...

Menaxhimi i Burimeve Njerezore

Kurs  6 mujor  (Shtator 2019-Shkurt 2020) Seminare/ trajnim në punë një herë në muaj, e premtja e trete e cdo muaji, ora 09.00-17.00 Dhoma e Tregetise dhe Industrise Tiranë OBJEKTIVAT  DHE CFARË DO TRAJNOHET? Moduli “Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Tema të lidhura me efektivitetin dhe njerezit...

Change Management for Change Agents

24-25 September 2019 David Turner, Lincoln Center 09:30-13:30 Description: Business success requires that all employees adapt to frequent changes, new competitors, new technologies, government regulations, new employees, and more. This program is designed for the employees who regularly implement change initiatives who are called “Change...

SUKSESI NE SHITJE

Data: 27 Shtator Orari: 10:00- 16:00 OBJEKTIVI Që nga fillimi kemi dëshiruar që të sjellim një frymë të re dhe një mënyrë të re të të menduarit të bazuar në vlera të kompanisë tuaj. Shitja është aftësia të cilën e përdorim gjatë gjithë jetës si në komunikim...