Axhenda dhe ftesa për seminarin mbi RoO në 31 tetor 2019 për CEFTA, aneks i kapitullit 6

Përshëndetje të  nderuar Sipërmarrës,  Bashkimi Evropian aktualisht është duke financuar projektin e asistencës teknike për “Mbështetje Shqipërisë në rolin e kryesuesit në CEFTA për vitin 2019 ” kjo me fokus në përmirësimin e dialogut dhe konsultimeve publiko-private dhe në mbështetje të formulimit të politikave tregtare dhe të strategjisë shqiptare në kuadër të agjendës për tregti…