Mbrojtja e Pronësisë Intelektuale

Mbrojtja e PI-së

Mbrojtja e Pronësisë Industriale (PI)

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, me staf të specializuar brenda dhe jashtë Shqipërisë, të dedikuar e profesional, ofron konsulencë të specializuar juridike, shkencore dhe teknike për anëtarët e saj dhe për të gjitha bizneset që operojnë në Qarkun Tiranë në Fushën e Pronësisë Intelektuale.

Zgjidhje perfekte për problemet tuaja në lidhje me:

– Markat tregtare dhe të shërbimit

 • Konsulencë në krijimin e logove elektronike pranë biznesit tuaj
 • Konsulencë në hartimin e një marke të re
 • Hetime në fushën e markave ndërkombëtare

Si të aplikojmë për markat e Madridit

 • Markat e Madridit
 • Hartimin e kontratave të licencës me markat e huaja që ju përdorni

– Patentat e shpikjeve

Konsulencë në krijimin e konceptit të  një patente

 • Si të mbrojmë atë që kemi krijuar apo shpikur
 • Si të aplikojmë për një patentë shpikjeje europiane
 • Si të aplikojmë për një patentë PCT?
 • Si mund të sjellim këtu patentat e shpikjeve të huaja

– Modelet e përdorimit

 • Çfarë është modeli i përdorimit
 • Si të aplikojmë për një model përdorimi
 • Si dallohen patentat nga modelet e përdorimit
 • Si mbrohemi me regjistrimin e një  dizenjoje

– Emërtimet Gjeografike

 • Kuptimi i emërtimit gjeografik
 • Si mund t’i bashkëngjitet një produkti emërtimi gjeografik

– Dizenjot Industriale

 • Çfarë është një dizenjo industriale
 • Sa dimensione mund të ketë një dizenjo industriale
 • Si mund ta mbrojmë një dizenjo

– E drejta e Autorit

 • Kuptimin e Copyright (Të Drejtës së Autorit)
 • Si mundet të mbrojmë një produkt artistik
 • Si mund të përdorim një produkt artistik duke respektuar të drejtat e autorit

– Mbrojtje të çështjeve tuaja të Pronësisë Industriale pranë gjykatave të të gjitha niveleve:

 • Ju përfaqësojmë në Bordin e Apelit të Drejtorisë së Patentave dhe Markave
 • Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë
 • Pranë Gjykatës së Apelit Tiranë
 • Pranë Gjykatës së Lartë Tiranë

– Konsulencë e specializuar pranë Universiteteve Publike dhe Private

 • Në fushën e legjislacionit kombëtar të IP
 • Në fushën e legjislacionit ndërkombëtar të IP
 • Fushën shkencore të markave e patentave
 • Si të shndërrojmë një tezë diplome masteri ose doktorature në një aset të Pronësisë Intelektuale
 • Si mund të përdoren këto asete të Pronësisë Intelektuale

 

Kontakt:

Albana Laknori

Tel: +355 45 800 935
Cel: +355 69 34 10 000
E-mail: albana_laknori@cci.al