Fiskalizimi

Trajnim mbi Procesin e Fiskalizimit

Nisur nga kerkesat e bizneseve ,  mbi Ndryshimet e Fundit Legjislative,  Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane do te vazhdoje organizimin e Trajnimit te Fiskalizimit   Trajnim mbi Procesin e Fiskalizimit  “Per faturen dhe sistemin e monitorimit te qarkullimit”  Data: 29 Korrik Ky trajnim...

Çështjet dhe shqetësimet kryesore të ngritura nga bizneset gjatë diskutimit të hapur mbi fiskalizimin datë 22.01.2021

Lëshimi i faturave nga përfaqësuesi tatimor për numrin e lartë të faturave për transaksione shumë të vogla. Për këto transaksione Deloitte kërkon që të përgatitet një faturë përmbledhëse.  Përgjigje: do konsiderohet për ndryshime përkatëse në Udhëzim   Lëshimi i faturave korrigjuese për...