Çështjet dhe shqetësimet kryesore të ngritura nga bizneset gjatë diskutimit të hapur mbi fiskalizimin datë 22.01.2021

Lëshimi i faturave nga përfaqësuesi tatimor për numrin e lartë të faturave për transaksione shumë të vogla. Për këto transaksione Deloitte kërkon që të përgatitet një faturë përmbledhëse.  Përgjigje: do konsiderohet për ndryshime përkatëse në Udhëzim   Lëshimi i faturave korrigjuese për periudhën përpara hyrjes në fuqi të ligjit të fiskalizimit.  Përgjigje: fatura korrigjuese do…