Trajnime

Workshop ne kuadër te projektit Econautinet Plus si pjesë e programit Interregeg V-B Adriatic-Ionnian Adrion Programme 2014-2020

Në kuadër të programit INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Tiranës organizoi në datën 28.04.2022 në ambjentet e Hotel Tirana International një seminar informues me grupet e interesit për projektin “ECO-NautiNET Plus” “Network’s support for SMEs...

Trajnim: “Burimet Njerëzore, përmes sfidave dhe ndryshimeve”

Trajnim: “Burimet Njerëzore, përmes sfidave dhe ndryshimeve” 26-27-28  Prill 2022   Qëllimi Eshtë një trajnim i fokusur në aspektet më të rëndësishme të punës që Departamentet e Burimeve Njerezore zhvillojnë konkretisht dhe roli i tyre në përballimin sfidave të ndryshme lokale dhe ndërkombëtare. Trajnimi do...

Trajnim – Shitjet Ne Realitetin Hibrid Te Pandemise

I nderuar biznesmen   Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tirane organizon Trajnimin   SHITJET NE REALITETIN HIBRID TE PANDEMISE Vetëdija, Komunikimi Virtual/Dixhital & Komunikimi Ndërpersonal në Proçesin e Shitjes   20-21-22 Prill 2022 Trajnim dhe Workshop interaktiv 3 ditor   Objektivi: Objektivi i trainimit është të familjarizojë me mjeshtëritë e shitjes...

Ftese për bashkëpunim me Austrinë & Trajnime në Menaxhim Biznesi

I nderuar Biznesmen / Perfaqësues Biznesi Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (CCIT Tirana), në bashkëpunim me Dhomën Austriake të Tregtisë (WIFI -AUSTRIA), vijon organizimin e Projekteve “WIFI –AUSTRIA”, në Menaxhimin e Sipërmarrjes.   Ftesë për bashkëpunim me Bizneset Austriake Trajnime në Menaxhim Biznesi WIFI-AUSTRIA ka...

Trajnim 1 Mujor Dixhital Marketing & Mediat Sociale

Digital Marketing  & Social Media Trajnim 1 Mujor 23-24-25 Shkurt   I nderuar Sipërmarrës, Dhoma e Tregtisë organizon Trajnimin 1 Mujor Dixhital Marketing  & Mediat Sociale   QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT Ky trajnim ka për qëllim aftësimin dhe njohjen me Marketingun dixhital dhe social median në veanti të stafit të...

Ftese per pjesemarrje ne trajnimin “RREGULLAT E REJA TRANZITORE TE DOGANAVE PER BIZNESIN”

I nderuar  Sipërmarrës! Dhoma e Tregtisë & Industrise Tiranë ne bashkëpunim me DPD (Drejtorine e Pergjithshme te Doganave), organizon trajnimin me teme” RREGULLAT E REJA TRANZITORE TE DOGANAVE PER BIZNESIN”. Datë:  21-22 Tetor Ora 16:00-19:00   Sipërmarrësit do  te njihen me: - kodin doganor, origjinen e mallrave - rregullat e reja tranzitore te Konventës Rajonale Pan-Euro-Mesdhetare...

Trajnim “Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë TVSH”, 19-20 Tetor

Objektivi ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zbatimin e Ligjit mbi TVSH ne kuadrin e Fiskalizimit. Lidhja e tyre e drejteperdrejte e Fiskalizimit dhe TVSH.. Zbatimi në praktikë i lidhur me problematikat që hasin më shpesh bizneset në aktivitetin e tyre.   Përshkrimi i Programit Programi do të mbështetet në...