Marina Pilinçi

Asistente e Kryetarit

sekretaria@cci.al Tel: +355 045 800 932

Albana Laknori

Sekretare e Dhomes

albana_laknori@cci.al Tel: +355 045 800 936

Aris Tasho

Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë

aris_tasho@cci.al Tel: +355 045 800 933

Edlira Prenga

Departamenti i Komunikimit

edlira_prenga@cci.al Tel: +355 045 800 933

Florian Idrizaj

Koordinator Projekti

florian_idrizaj@cci.al Tel: +355 04 800 931

Nevila Konomi

Departamenti i Financës dhe Shërbimeve të Biznesit

nevila_konomi@cci.al Tel: +355 045 800 931

Ardian Poshi

Departamenti i Financës dhe Shërbimeve të Biznesit

ardi_poshi@cci.al Tel: +355 045 800 931

Ajsela Teli

Koordinatore Trajnimi

ajsela_teli@cci.al Tel: +355 045 800 934