Stafi

Stafi i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë

Marina Pilinçi

Asistente e Kryetarit

sekretaria@cci.al

+355 045 800 932

Albana Laknori

Sekretare e Përgjithshme

 albana_laknori@cci.al

 +355 045 800 936

Aris Tasho

Drejtore e Marrëdhënieve me Jashtë dhe e Departamentit të Projekteve

 aris_tasho@cci.al

 +355 045 800 933

Lauerta Muçaj

Zyra e Komunikimit

lauerta_mucaj@cci.al

+355 045 800 933

Florian Idrizaj

Financier Projektesh

 florian_idrizaj@cci.al

 +355 04 800 931

Nevila Konomi

Drejtore e Departamentit të Financës dhe Shërbimeve ndaj Biznesit

 nevila_konomi@cci.al

 +355 045 800 931

Ardian Poshi

Departamenti i Financës dhe i Shërbimeve ndaj Biznesit

 ardi_poshi@cci.al

 +355 045 800 931

Ajsela Teli

Koordinatore Trajnimi

ajsela_teli@cci.al

 +355 045 800 934