Certifikatë Origjine

Certifikate Origjine

  • Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë lëshon certifikatat e origjinës së mallit për ato produkte që kanë destinacion eksportin, duke u bazuar në dokumentacionin përkatës dhe mban bazën e të dhënave për kompanitë eksportuese.
  • Mban kontakte të vazhdueshme me Dhomat e Tregtisë të qarqeve, duke i sensibilizuar dhe informuar subjektet e tyre për të marrë pjesë në aktivitete që organizon dhe udhëheq Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë.

Kontakt:

Tel: +355 45 800 931
Cel: +355 695169389
Email: nevila_konomi@cci.al