Lenda: Thirrje Interesi per “Ekspertizë e jashtme për shërbimin në lidhje me organizimin e vizitave në terren në Shqipëri dhe Takimin e Ndarjes së Praktikës më të Mirë që përfshin aktorët lokalë dhe ndërkombëtarë në Tiranë si dhe eventin përfundimtar,” financuar nga programi “INTERREG Balkan-Mediterranean 2015-2020″.

Referenca e Projektit: “INTERREG Balkan-Mediterranean 2015-2020” BALKANET” – (CODE No. 2569) / Order Prot. No. 61, Date 15-07-2019 Në kuadër të partneritetit në projektin BALKANET financuar nga “INTERREG Balkan-Mediterranean 2015-2020″, Dhe me kod 2569, Dhoma e Tregtie dhe Industrise Tirane, shpall thirrjen e tenderit per asistencën e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si…

Thirrje interesi “Dynamob” WP T2

Dokumenta Standard Tenderi Dynamob  -WP T2 https://drive.google.com/file/d/1YzJuINkT0dZu0npXZR9YcXIW1e17Zdj4/view?usp=sharing Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizë të Jashtme ne ndihme te realizimit te projektit: BRE me Kod 230 financiuar nga programi: PROGRAMI INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020 për  “Ekspert i Jashtëm për përgatitjen e Planit të Biznesit dhe Planit të Integruar të Veprimit në kuadër të zbatimit e Projektit “Dynamic…

PROGRAMI INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020për“EkspertiJashtëmpërpërgatitjen e Planit tëBiznesitdhe Planit tëIntegruartëVeprimitnëkuadërtëzbatimit e Projektit“Dynamic MOBILITization” WP-T2

Referenca e Projektit:PROJEKTIT “Dynamic MOBILITization” – (CODE.No. 44) – FINANCUAR NGA “COOPERATION PROGRAMME INTERREG IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020” urdhër Nr. Prot nr 57 Prot, Date 10-07-2019.  Ne kuader te partneritetit ne projektin “Dynamic MOBILITization”, financuar nga “COOPERATION PROGRAMME INTERREG IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020”dhe me Kod: Nr44, Dhoma e Tregtie dhe Industrise Tirane, shpall…

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET” – (code.no. 2469) – – “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020″.

Referenca e Projektit:  “INTERREG Balkan- Mediterranean 2014-2020”, “BALKANET”/ project code 2469/ Order prot. No.52, Date 05.07.2019, Ne kuader te partneritetit ne projektin “BALKANET”, – “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020″,  Dhe me kod 2469, Dhoma e Tregtise dhe Industrise,…

Thirrje interesi “Future” WP T2

Dokumenta Standard Tenderi FUTURE  -WP -T2 https://drive.google.com/file/d/13HGpZOnIPSSREkS9gDzrvna-FRgGRTaB/view?usp=sharing Lenda:  Thirrje Interesi per “Ekspert i Jashtëm për përgatitjen e moduleve   dhe materialeve të trajnimit “Prodhim i  Acancuar”“FUTURE 4.0” – (CODE.NO. 294,)” financuar nga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020“. Referenca e Projektit: “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020/FUTURE 4.0” Project / 1st call for standard project /code.…

“Ekspert i Jashtëm për përgatitjen e moduleve dhe materialeve të trajnimit “Prodhim i Acancuar”“FUTURE 4.0

Tirana,01 /Korrik / 2019 Lenda: Thirrje Interesi per “Ekspert i Jashtëm për përgatitjen e moduleve   dhe materialeve të trajnimit “Prodhim i  Acancuar”“FUTURE 4.0” – (CODE.NO. 294,)” financuar nga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020“. Referenca e Projektit:“PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020/FUTURE 4.0”Project / 1st call for standard project /code. 294/ Order Nr.No 48 /Date…

Thirrje Interesi per “Ekspert i Jashtëm për përgatitjen e moduleve dhe materialeve të trajnimit “Prodhim i Acancuar”“FUTURE 4.0”

                                                                                                                    Tirana, 01 /Korrik / 2019 Lenda:  Thirrje Interesi per “Ekspert i Jashtëm për përgatitjen e moduleve   dhe materialeve të trajnimit “Prodhim i  Acancuar”“FUTURE 4.0” – (CODE.NO. 294,)” financuar nga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020“. Referenca e Projektit: “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020/FUTURE 4.0” Project / 1st call for standard…

BRE II nd round table

Në kuadër të Projektit BRE- Business Register Empowerment, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në cilësinë e Lead Partner, organizoi sot më datë 27 qershor 2019 në Tiranë tryezën e diskutimit me temë “Fuqizimi i Regjistrave të Biznesit”. Takimi u zhvillua me pjesëmarrjen e sipërmarrjeve të vogla  dhe të mesme shqiptare që ushtrojnë aktivitetin e…

Thirrje Interesi “ECO-NAUTINET”

Dokumenta Standard Tenderi -ECO-NautiNET https://drive.google.com/file/d/1bB7hDIt-JyXp12xyTBf5dA9AV_K900UJ/view?usp=sharing Lenda:  Thirrje Interesi per Ekspertizë të Jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “NETWORKS’s SUPPORT FOR SMEs IN THE NAUTICAL SECTOR OF THE ADRIATIC  -IONIAN REGION “ECO-NautiNET” – (code.no. 398)” financuar nga “PROGRAMI INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020″ Referenca e Projektit: “Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020/First Call for Proposal “ECO-NAUTINET”…

Thirrje Interesi per “Ekspert i Jashtëm -Për përgatitjen e Planit Lokal të Veprimit për Sektorin e vajit të ullirit WP-T2. “BIOECO-R.D.I”

Nr.______ prot.                                                                   Tirana, 07 /June / 2019 Lenda:  Thirrje Interesi per “Ekspert i Jashtëm -Për përgatitjen e Planit Lokal të Veprimit për Sektorin e vajit të ullirit WP-T2. “BIOECO-R.D.I” – (CODE.NO. 605)” financuar nga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020“. Referenca e Projektit: “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020/BIOECO R.D.I” Project / 1st call…