Burimet Njerëzore si Aset Bazë për Suksesin në Biznes ose OJF

Në datën 20 Shtator do të organizohet trajnimi “Burimet Njerëzore si Aset Bazë për Suksesin në Biznes ose OJF” në kuadër të projektit Gradua. Projekti Gradua do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në vendosjen e të diplomuarve në tregun e punës.  Janë të ftuar në…

Njoftim për shtyp

 Vizitë në terren Inkubatori i Produkteve Lokale – 18 Gusht 2019 Bënjë, Përmet Stafi Teknik i projektit AGROINNOECO, znj Elida Boshnjaku zhvilloi vizitë në Inkubatorin e Produkteve Lokale. Qëllimi i vizitës ishte takimi i stafit të inkubatorit dhe të mësuarit në lidhje me funksionimin e tij, promovimi i projektit Agroinnoeco që po zbatohet nga DHTIT, si dhe vendosja e komunikimit dhe shikimi i mundësive të bashkëpunimit.   Vizita…

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET”

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET” – (code.no. 2469) – “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020“. Referenca e Projektit: “INTERREG Balkan- Mediterranean 2014-2020”, “BALKANET”/ project code 2469/ Order prot. No.72, Date…

Njoftim për shtyp

Vizitë në terren Festa e Birrës – 17 Gusht 2019 Korçë Stafi i projektit Agroinnoeco vizitoi “Festën e Birrës”, e cila u zhvillua në Korçë, paralelisht në dy vende: afër stadiumit “Skenderbeu”  si dhe tek “Pazari i Vjetër” në datat 14-18 Gusht 2019. Eventi u vizitua në të dyja vendet nga stafi i projektit. Festa e Birrës organizoi pesë ditë rresht eventin Festën e Birrës si dhe festoi Përvjetorin e 90-të të Birrës së…

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit“BALKANET”

Dokumentat : https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/a14_declaration_honour_en-2019.doc https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8d_annexigc_en.pdf https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8j1_annexvifif_en.pdf https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8j4_annexvilefcompany_en.pdf https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8o1_admingrid_simp_en-AGROFOOD-FESTIVAL.docx https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8o7_tenderform_simp_en-Agrofood-festival.docx https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Contract-Notice-BALKANET.doc https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Draft-Contract-BALKANET.doc https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Evaluation-Grid-BALKANET.doc https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Instruction-to-Tenderer-BALKANET.doc Lenda:  Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit“BALKANET” – (code.no. 2469) – – “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020“. Referenca e Projektit: …

Njoftim për shtyp

Event promovues – 16 Gusht 2019 Dardhë, Korçë Në datat 16-18 Gusht 2019, stafi i projektit  Agroinnoeco i përbërë nga Drejtoresha e  Departamentit të Projektit znj. Viola Xhindi, Menaxher projekti z.Arbi Hoxha dhe Stafi Teknik I Projektit znj Elida Boshnjaku morën pjesë në 3 aktivitetet e mëposhtme: Festa e Dardhës: 16 Gusht 2019 në Dardhë, Korçë Festa e Birrës: 17 Gusht në Korçë Vizitë në terren në…

Ekspert i jashtëm për të hartuar dhe zbatuar Aksionet Pilote Lokale” për projektin“FUTURE 4.0”

                                                                                                            Tirana,13 /Gusht/ 2019 Lenda: Thirrje Interesi per “Ekspert i jashtëm për të hartuar dhe zbatuar Aksionet Pilote Lokale” për projektin“FUTURE 4.0”-(CODE.Nr.294,)”financuarnga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020“. Referenca e Projektit:“Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020/294/“Future 4.0” Project / Order No. 73/Prot.Dt.07.08.2019  Ne kuader te partneritetit ne projektin “FUTURE 4.0”financuar nga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG…

Thirrje Interesi per “Ekspert i jashtëm për të hartuar dhe zbatuar Aksionet Pilote Lokale”

        Tirana, 13 /Gusht / 2019 Lenda:  Thirrje Interesi per “Ekspert i jashtëm për të hartuar dhe zbatuar Aksionet Pilote Lokale” për projektin“FUTURE 4.0”-(CODE.Nr.294,)”financuar nga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020“. Referenca e Projektit: “Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020/294/“Future 4.0” Project / Order No. 73/Prot.Dt.07.08.2019  Ne kuader te partneritetit ne projektin “FUTURE 4.0” financuar nga…