Projekti 1Future/ Vizita e tretë studimore në Universitetin e Novi Sad

Projekti 1Future/ Vizita e tretë studimore në Universitetin e Novi Sad

Vizita e tretë studimore në kuadër të projektit 1Future, pjesë e programit Erasmus+, zhvilluar në Universitetin e Novi Sad (Serbi) në datat 4-7 dhjetor 2023, pati në fokus prezantimin e praktikave të qëndrueshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si dhe risitë inovative për krijimin e komuniteteve rezistente ndaj klimës.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, si partnere e projektit, prezantoi strategjinë e saj për arritjen e një qasjeje sa më efikase nga ana e sipërmarrjes në platformën që do të shërbejë për të ndërlidhur e fuqizuar bashkëpunimin ndërmjet universiteteve, sipërmarrjeve dhe studentëve drejt politikave më të qëndrueshme.

Përditësimi i kurrikulave të programeve studimore, me qëllim për t’i përafruar me objektivat e projektit, ishte një tjetër pikë e rëndësishme e ngritur gjatw diskutimit.

Gjithashtu, gjatë vizitës studimore, të gjithë partnerët e projektit parashtruan ecurinë e aktiviteteve të zhvilluara, si dhe planifikuan objektivat e projektit në vijim.

 

Share this post