Progresi i projektit “ADDUPT”: Forcimi i lidhjeve ndërmjet AFP-së dhe sektorit të gjelbër

Progresi i projektit “ADDUPT”: Forcimi i lidhjeve ndërmjet AFP-së dhe sektorit të gjelbër

Takimi i sotëm për projektin “ADDUPT”, pjesë e programit “Erasmus”, në të cilin Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë është partner zbatues, nisi me prezantimin e agjendës dhe pikat kryesore që do të diskutoheshin, si:

  • Menaxhimi dhe koordinimi i projektit. Sigurimi i progresit dhe përmbushja e qëllimeve në mënyrë efikase.
  • Përforcimi i lidhjes midis AFP-së dhe tregut të punës. Plotësimi i hapave me synim përafrimin e arsimit profesional me nevojat e tregut.
  • Takimi i ardhshëm i projektit, i cili është planifikuar të zhvillohet në Qipro, ku do të vlerësohet përparimi dhe do të planifikohen hapat e ardhshëm që do të ndiqen.

Fokusi i këtij projekti është zhvillimi i qasjeve pedagogjike dhe aftësive dixhitale të mësuesve e trajnerëve të Arsimit të Formimit Profesional për t’i mundësuar atyre të zhvillojnë kapacitetet dhe kurrikulat që korrespondojnë me nevojat e sektorit të gjelbër, duke adresuar kështu qëndrueshmërinë mjedisore dhe transformimin dixhital.

Share this post