Prishtina Match4ICT Industry – Cross-Regional B2B & Matchmaking Event in Prishtina/ 22-23 April 2021

Formësimi i industrisë së TIK dhe zhvillimi i transformimit dixhital, ndjekja e zgjidhjeve inovative ‘Smart’, produktet dhe ofrimi i shërbimeve të TIK ndërkombëtarisht janë objektivat kryesorë të EEN Kosova dhe Eventit të saj ndër-rajonal B2B dhe Matchmaking, e fokusuar në sektorin TIK dhe atë Dixhital. • Eventi i B2B dhe Matchmaking në Prishtinë u organizuan…

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet kompanisë Kroate HUKI dhe asaj Shqiptare LDA

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në kuadër të projektit EEN ofron tashmë shërbime falas ndaj biznesit për një portofol/gamë të caktuar shërbimesh, që konsiderohen shërbime bazë. Këto shërbime përfshijnë të gjithë sektorët ekonomikë, sidomos ata që kërkojnë tregje ndërkombëtare për tu rritur dhe konsoliduar. Portofoli i shërbimeve përfshin dhënien e informacionit për biznesin, si…

Takimi i 3të i projektit SCOPE.

Më 31 mars 2021, projekti Interreg BALKAN-MED “SCOPE” organizoi takimin e tretë të projektit virtualisht. Konsorciumi përbëhet nga 8 anëtarë nga Shqipëria, Bullgaria dhe Greqia. Pjesëmarrësit në këtë takim për çdo organizatë:   N/N Emri Organizata Shteti Email 1 Afroditi Anagnostopoulou CERTH / HIT Greece a.anagnostopoulou@certh.gr 2 Ioanna Pappa ipappa@certh.gr 3 Attila Akac akac.attila@certh.gr 4…

Thirrje interesi, projekti SCOPE

DHOMA E TREGTISE DHE INDUSTRISE TIRANE   Lenda: “Ekspertizë e jashtme e caktuar për të ndërmarrë aktivitetet e testimit pilot me aktorët e industrisë dhe analizën e tregut në Shqipëri” Referenca e Projektit: INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 “SCOPE” – CODE No. 2381/ Order Prot. No. 21, Date 22-03-2021   Në kuader të Projektit “SCOPE”,  Dhoma e Tregtise dhe Industrise…

Takimi i radhës ndërmjet partnerëve të projektit #Dynamob 2.0

Më 16 mars 2021, u mbajt takimi i radhës në Zoom për projektin DYNamob 2.0. Ky takim u zhvillua në kuadër të prezantimit të “Integrated Action Plan” të këtij projekti një paketë kjo nën përgjegjësinë e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë. Qëllimi i takimit ishte diskutimi mbi zbatimin e projektit, progresin e aktiviteteve dhe…

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “SCOPE”

Lenda:  Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “SCOPE” – (code.no. 2381) –  “Shërbime të përbashkëta të transportit të mallrave duke lidhur transportuesin dhe operacionet e transportit” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020″.   Referenca e Projektit: “INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020” “SCOPE” / project code 2381/…

“Zhvillimi i inovacionit në ullishtën shqiptare”

Më 23 Dhjetor 2020, CCIT në rolin e partnerit 7 të projektit BIOECO- R.D.I. organizoi konferencën kombëtare përfundimtare online ku në seksione të ndryshme zhvilloi simpoziumin dhe seminarin me titull – Bio Economia në Shqipëri – “Zhvillimi i inovacionit në ullishtën shqiptare”. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të ndërtonte një urë midis organizatave kërkimore, qeverisë…