Njoftim për shtyp

 Vizitë në terren Inkubatori i Produkteve Lokale – 18 Gusht 2019 Bënjë, Përmet Stafi Teknik i projektit AGROINNOECO, znj Elida Boshnjaku zhvilloi vizitë në Inkubatorin e Produkteve Lokale. Qëllimi i vizitës ishte takimi i stafit të inkubatorit dhe të mësuarit në lidhje me funksionimin e tij, promovimi i projektit Agroinnoeco që po zbatohet nga DHTIT, si dhe vendosja e komunikimit dhe shikimi i mundësive të bashkëpunimit.   Vizita…

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET”

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET” – (code.no. 2469) – “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020“. Referenca e Projektit: “INTERREG Balkan- Mediterranean 2014-2020”, “BALKANET”/ project code 2469/ Order prot. No.72, Date…

Njoftim për shtyp

Vizitë në terren Festa e Birrës – 17 Gusht 2019 Korçë Stafi i projektit Agroinnoeco vizitoi “Festën e Birrës”, e cila u zhvillua në Korçë, paralelisht në dy vende: afër stadiumit “Skenderbeu”  si dhe tek “Pazari i Vjetër” në datat 14-18 Gusht 2019. Eventi u vizitua në të dyja vendet nga stafi i projektit. Festa e Birrës organizoi pesë ditë rresht eventin Festën e Birrës si dhe festoi Përvjetorin e 90-të të Birrës së…

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit“BALKANET”

Dokumentat : https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/a14_declaration_honour_en-2019.doc https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8d_annexigc_en.pdf https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8j1_annexvifif_en.pdf https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8j4_annexvilefcompany_en.pdf https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8o1_admingrid_simp_en-AGROFOOD-FESTIVAL.docx https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8o7_tenderform_simp_en-Agrofood-festival.docx https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Contract-Notice-BALKANET.doc https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Draft-Contract-BALKANET.doc https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Evaluation-Grid-BALKANET.doc https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Instruction-to-Tenderer-BALKANET.doc Lenda:  Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit“BALKANET” – (code.no. 2469) – – “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020“. Referenca e Projektit: …

Njoftim për shtyp

Event promovues – 16 Gusht 2019 Dardhë, Korçë Në datat 16-18 Gusht 2019, stafi i projektit  Agroinnoeco i përbërë nga Drejtoresha e  Departamentit të Projektit znj. Viola Xhindi, Menaxher projekti z.Arbi Hoxha dhe Stafi Teknik I Projektit znj Elida Boshnjaku morën pjesë në 3 aktivitetet e mëposhtme: Festa e Dardhës: 16 Gusht 2019 në Dardhë, Korçë Festa e Birrës: 17 Gusht në Korçë Vizitë në terren në…

Ekspert i jashtëm për të hartuar dhe zbatuar Aksionet Pilote Lokale” për projektin“FUTURE 4.0”

                                                                                                            Tirana,13 /Gusht/ 2019 Lenda: Thirrje Interesi per “Ekspert i jashtëm për të hartuar dhe zbatuar Aksionet Pilote Lokale” për projektin“FUTURE 4.0”-(CODE.Nr.294,)”financuarnga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020“. Referenca e Projektit:“Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020/294/“Future 4.0” Project / Order No. 73/Prot.Dt.07.08.2019  Ne kuader te partneritetit ne projektin “FUTURE 4.0”financuar nga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG…

Thirrje Interesi per “Ekspert i jashtëm për të hartuar dhe zbatuar Aksionet Pilote Lokale”

        Tirana, 13 /Gusht / 2019 Lenda:  Thirrje Interesi per “Ekspert i jashtëm për të hartuar dhe zbatuar Aksionet Pilote Lokale” për projektin“FUTURE 4.0”-(CODE.Nr.294,)”financuar nga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020“. Referenca e Projektit: “Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020/294/“Future 4.0” Project / Order No. 73/Prot.Dt.07.08.2019  Ne kuader te partneritetit ne projektin “FUTURE 4.0” financuar nga…

Thirrje interesi “Dynamob” WP T2

Dokumenta Standard Tenderi Dynamob  -WP T2 https://drive.google.com/file/d/1YzJuINkT0dZu0npXZR9YcXIW1e17Zdj4/view?usp=sharing Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizë të Jashtme ne ndihme te realizimit te projektit: BRE me Kod 230 financiuar nga programi: PROGRAMI INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020 për  “Ekspert i Jashtëm për përgatitjen e Planit të Biznesit dhe Planit të Integruar të Veprimit në kuadër të zbatimit e Projektit “Dynamic…

PROGRAMI INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020për“EkspertiJashtëmpërpërgatitjen e Planit tëBiznesitdhe Planit tëIntegruartëVeprimitnëkuadërtëzbatimit e Projektit“Dynamic MOBILITization” WP-T2

Referenca e Projektit:PROJEKTIT “Dynamic MOBILITization” – (CODE.No. 44) – FINANCUAR NGA “COOPERATION PROGRAMME INTERREG IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020” urdhër Nr. Prot nr 57 Prot, Date 10-07-2019.  Ne kuader te partneritetit ne projektin “Dynamic MOBILITization”, financuar nga “COOPERATION PROGRAMME INTERREG IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020”dhe me Kod: Nr44, Dhoma e Tregtie dhe Industrise Tirane, shpall…

Thirrje interesi “Future” WP T2

Dokumenta Standard Tenderi FUTURE  -WP -T2 https://drive.google.com/file/d/13HGpZOnIPSSREkS9gDzrvna-FRgGRTaB/view?usp=sharing Lenda:  Thirrje Interesi per “Ekspert i Jashtëm për përgatitjen e moduleve   dhe materialeve të trajnimit “Prodhim i  Acancuar”“FUTURE 4.0” – (CODE.NO. 294,)” financuar nga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020“. Referenca e Projektit: “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020/FUTURE 4.0” Project / 1st call for standard project /code.…