Një mundësi më shumë për t’u bërë pjesë e projektit, shtyhet për një periudhë gjashtë mujore projekti Eocnautinet Interreg

Projekti Eocnautinet Interreg shtyhet për një afat gjashtë mujor, deri në qershor të vitit 2021. Partnerët në takimin e dhjetorit 2020, vendosën që të kërkojnë shtyrjen e projektit edhe për gjashtë muaj të tjerë. Shkak për këtë kërkesë u bë mos plotësimi i platformës me 23 kompanitë. Projekti Econautinet kryhet nën Programin Adriatiko-Jonian INTERREG V-B…

Njoftim për shtyp FUTURE 4.0

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në kuadrin Projektit Interreg Adrion: FUTURE 4.0-“ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian area” dhe në bashkëpunim të ngushtë  me UNIVERSITETI MESDHETAR TE SHQIPERISE organizuan më datë 14 dhjetor 2020 në platformën zoom takimin e fundit lokal me temë “ Policy Reccomandation” Hapja e…

Njoftim per shtyp: Takimi i dyte i projektit SCOPE

Më 25 nëntor 2020, u zhvillua takimi i 2-të i projektit Scope midis partnerëve. Situata e Covid-19 për shkak të kufizimeve të tij ka ndikuar në planin tonë të punës, aktivitetet dhe takimet që ishin planifikuar të zhvilloheshin gjatë kësaj periudhe. Takimi i dytë i këtij projekti nuk mund të organizohej ballë për ballë, por…

Projekti “Partneriteti i Arsimit Profesional”

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në bashkëpunim me Odën së Zejtarisë në Dortmund (HWK Dortmund; HOPE Consulting GmbH) dhe shkollës profesionale” Shën Jozefi Punëtor “në Rrëshen, në kuadër të projektit “Partneriteti i Arsimit Profesional” do të zhvillojmë një anketim. Pyetjet kanë të bëjnë me përcaktimin e nevojave për kompanitë shqiptare me fokus në fushat…

Workshopi on line për SME e Nauikës, DHTIT u përfaqësua nga kompania “Life on the Boat”, nga administratorja Genta Ahmeti

Në kushte normale të vazhdimësisë së projektit Econautinet, workshopi do të zhvillohej në Zagreb, por duke qenë se ishim në periudhë pandemie, gjashtë partnerë përzgjodhën disa kompani të nautikes, të ishin pjesë e këtij workshopi, në mënyrë që të mësonin për teknikat e reja të nautikës në rajon si dhe të lidheshin me njëra-tjetrën. Dhoma…

Kërkesë për pjesëmarrje të kompanive detare në Shqipëri në seminarin on line të projektit Econautinet

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë si pjesë e projektit Econautinet ju bën thirrje kompanive shqiptare që operojnë në sektorin e Nautikës të bëhen pjesë e seminarit online që zhvillohet për t’ju ardhur në ndihmë kompanive që operojnë në këtë fushë. Po çfarë është projekti dhe ky synojmë të mbërrijmë? Projekti Econautinet kryhet nën Programin…

Njoftim për Shtyp: Projekti FUTURE 4.0

Më 29 maj 2020, u mbajt takimi në Zoom me temë “Industria 4.0 dhe Prodhimi i Avancuar” i bashkë-organizuar nga Auleda – Agjensia Vendore e Zhvillimit Ekonomik Vlorë në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë. Ky takim erdhi në kuadër të zbatimit të Planit Lokal të Veprimit të projektit FUTURE 4.0 i cili…

Thirrje interesi, projekti SCOPE

DHOMA E TREGTISE DHE INDUSTRISE  TIRANE   Lenda: “Ekspertizë e Jashtme për të kontaktuar palët e interesuara lokale të industrisë së transportit për të fituar reagimet e tyre dhe njohuri të dobishme në lidhje me platformën e propozuar dhe aktivitetet e tjera të rëndësishme nën WP3 D.3.7.1” Referenca e Projektit: Services for the Project “SCOPE-5048545″…