Trajnim 1 Mujor Dixhital Marketing & Mediat Sociale

Trajnim 1 Mujor Dixhital Marketing & Mediat Sociale

Trajnim 1 Mujor Dixhital Marketing & Mediat Sociale

Digital Marketing  & Social Media

Trajnim 1 Mujor

23-24-25 Shkurt

 

I nderuar Sipërmarrës,

Dhoma e Tregtisë organizon Trajnimin 1 Mujor

Dixhital Marketing  & Mediat Sociale

 

QËLLIMI I PROGRAMIT TE TRAJNIMIT

Ky trajnim ka për qëllim aftësimin dhe njohjen me Marketingun dixhital dhe social median në veanti të stafit të kompanive dhe individeve që duan të fitojnë një profesion në ketë fushë.

Zgjerim i njohurive për Manaxherët e Marketingut dhe thellim i mëtejshëm i njohurive jo vetëm teorike, por edhe praktike.

Do të trajtohen specifikisht teknika të njohjes së Facebook, Instagram, LinkedIn dhe YouTube. Trajnimi do të jetë i fokusuar 20% në Teori dhe 80% në Praktikë. Teknika të njohjes së Brandit egzistues dhe krijimit të një Brandi të ri.

Zgjerimi i rrjetit të klienteve të kompanisë dhe rritja e shitjeve tek klientet egzistues.

Krijimi dhe manaxhimi i fushatave të Marketingut në Facebook, Instagram dhe LinkedIn. Optimizimi dhe ri-targetimi.

Planifikimi i kontentit dhe bashkëpunimit midis njësive të biznesit. Marketingu jo si njësi më vete, por si gjymtyrë kryesore e kompanisë.

 

LEKTORE : Esmeralda Gulo

Lektore me experiencë  në fushen e Marketingut digital me një experiencë 5 vjecare në tregun ndërkombëtar me mbi 50 projekte të realizuara.

Organizantore dhe ideuese e fushatave të Bankes UBA ne pozicionin e Main Marketing Officer gjatë 2021.

Trajnuese prane Qendres së Trajnimeve DARAN.

Manaxhere e Denis Koutoudis influencer ne LinkedIn dhe themelues i LinkedSuperPoëers.com Moderator I Ask Denis Shoë ne LinkedIn.

Lektore me experiencë në fushën e Marketingut digital me një experience 5 vjecare në tregun ndërkombëtar me mbi 50 projekte të realizuara.

 

KOHEZGJATJA 

Trajnim 1 Mujor

12 Seanca

Sipas Programit bashkangjitur

Ora: 15:30-19:30

 

Afati i Aplikimit

22.02.2022

Për një informacion më të zgjeruar rreth këtij Trajnimi dhe

Programit ju lutem klikoni në linkun më poshte :

Formular-Aplikimi-per-Digital-Marketing

Njoftim-Trajnimi-Digital-Marketing

Programi-i-Trajnimit

 

Ajsela TELI

Drejtuese Trajnimesh

Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane

Rruga e Kavajes, Bld 2/2

1001 Tirana, Albania

Tel: +355 (0) 45 800 934 | Cel: +355 69 9712964

E-mail: ajsela_teli@cci.al| web: www.cci.al

Share this post