“Zhvillimi i inovacionit në ullishtën shqiptare”

“Zhvillimi i inovacionit në ullishtën shqiptare”

“Zhvillimi i inovacionit në ullishtën shqiptare”

Më 23 Dhjetor 2020, CCIT në rolin e partnerit 7 të projektit BIOECO- R.D.I. organizoi konferencën kombëtare përfundimtare online ku në seksione të ndryshme zhvilloi simpoziumin dhe seminarin me titull – Bio Economia në Shqipëri – “Zhvillimi i inovacionit në ullishtën shqiptare”.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të ndërtonte një urë midis organizatave kërkimore, qeverisë dhe palëve të interesuara të cilët mund të përdorin rezultatet e projektit në punën e tyre. Ne duam që strategjitë, rezultatet dhe arritjet kërkimore në fushën e  biomasës të marrin jetë në komunitet dhe të kontribuojnë në kalimin nga lineare në një ekonomi më bio dhe rrethore dhe për të krijuar një shoqëri më të qëndrueshme në planin afatgjatë .

Aktiviteti u nda në tre seksione, ku në sksionin e parë koordinatori i projektit dhe drejtori i drejtorisë së projekteve, prezantuan qëllimet kryesore dhe rezultatet e projekteve dhe theksuan pengesat ose çështjet që ata hasën gjatë procesit të implementimit.

Pas kësaj diskutimi në internet vazhdoi ku folësit/lektorët nga shkenca, universitetet, shoqëria dhe qeveria u përpoqën t’i përgjigjen sfidave të paraqitura.

Diskutimi tregoi se një prezantim më i shpejtë i ekonomisë bio dhe qarkore në vend kërkon, mbi të gjitha, një ndryshim në mentalitetin dhe vlerën dhe bashkëpunimin midis shoqatave të ndryshme dhe qeverisë.

Folësit theksuan gatishmërinë e industrisë për të përdorur materiale të reja, por gjithashtu vunë në dukje pengesa të tilla si investimet e shtrenjta, të cilat shumë shpesh e bëjnë të vështirë ose madje të pamundur për ta bërë këtë.

Pritjet janë duke krijuar një lidhje të përpunimit zinxhir në:

  • Ekstraktimin e vajit nga bersia
  • Krijimin e rafinerive të vajit (për vajrat e ullirit të skaduar dhe vajin e ullirit)
  • Depurator për zona të caktuara dhe jo vetëm personal të biznesit.

Politika gjithashtu ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në transferimin nga mjedisi i kërkimit në industri. Me instrumentet e saj, ai duhet të sigurojë krijimin e një mjedisi të shëndetshëm dhe stimulues të biznesit dhe të përgatisë iniciativa të ndryshme që do të lehtësonin këtë tranzicion për kompanitë.

Zhvillimet teknologjike në ekonominë bio dhe rrethore tani drejtohen nga shkenca. E ardhmja do të bazohet në inovacion të bazuar në njohuri shkencore. Sidoqoftë, e gjithë kjo do të ketë një efekt pozitiv dhe ndikim në kalimin në një shoqëri më të qëndrueshme vetëm nëse dimë të gjejmë një gjuhë të përbashkët dhe bashkëpunim midis të gjithë krijuesve të shoqërisë – shkencës, ekonomisë dhe politikës. Pa inovacione të dobishme të qëndrueshme dhe si pasojë ndryshimin e shoqërisë, nuk do të ketë tranzicion në një shoqëri më të qëndrueshme.

Share this post