ADDUPT/ Takimi i dytë ndërmjet partnerëve në Qipro

ADDUPT/ Takimi i dytë ndërmjet partnerëve në Qipro

Takimi i dytë me partnerët e projektit ADDUPT, mbajtur në Nicosia (Qipro) në datat 14-15 nëntor 2023, në të cilin Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë ishte pjesëmarrëse, solli diskutime të frytshme rreth statusit të projektit dhe vijueshmërisë së tij.

Qëllimi i këtij projekti është të adresojë nevojat e instituteve të AFP-së të vendosura në Ballkanin Perëndimor drejt zhvillimit të lidhjeve konkrete me tregun e punës së sektorit të gjelbër, për të ofruar kurse AFP tërheqëse për nxënësit dhe që reflektojnë kërkesat e punëdhënësve të sektorit.
Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Europian.

 

 

Share this post