z. JAKA me rëndësi të veçantë mbetet evidentimi i interesave realë të biznesit

z. JAKA me rëndësi të veçantë mbetet evidentimi i interesave realë të biznesit

z. JAKA me rëndësi të veçantë mbetet evidentimi i interesave realë të biznesit

Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, zoti Nikolin Jaka u takua më datë 21 Tetor 2020 me Ambasadorin e Algjerisë z.Ridha NEBAIS për të diskutuar më nga afër për mundësitë e bashkëpunimit ekonomik dhe nxitjen e investimeve midis dy vëndeve

JAKA nën cilësinë ë kryetarit të DhTIT theksoi se fillimisht duhen evidentuar dhe kuptuar interesat realë ndërmjet bizneseve për të ndërmarrë nisma dhe bërë ndërhyrje aftagjata.

Ambasadori Algjerian , z. NEBAIS nënvizoi faktin që në interesin e tij parësor është marëdhënia dhe zhvillimi ekonomik midis dy vendevë, ndaj do mundohet qe më mundësitë që ka të ndihmojë në rritjen e investimeve dhe shkëmbimet tregtare midis dy vendeve

Ky ishte takimi i parë ndërmjet ambasadorit dhe kryetarit JAKA ku fokusin e pati zhvillimi dhe bashkëpunimi ekonomik i të dy vendeve pavarësisht marrëdhëniëve politike

Në mbyllje të këtij takimi kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë falenderoi për vizitën ambasadorin Algjerian duke u shprehur i hapur për bashkëpunime të mëtejshme, organizime tryezash të përbashkëta dhe pse jo edhe takimeve B2B e komunikimeve virtuale për shkak të situatës së pandemisë.

Share this post