Workshop i Universitetit të Studimeve Guglielmo Marconi në Romë, DHTIT prezanton paketën e punës “Second a Researcher”

Workshop i Universitetit të Studimeve Guglielmo Marconi në Romë, DHTIT prezanton paketën e punës “Second a Researcher”

Workshop i Universitetit të Studimeve Guglielmo Marconi në Romë, DHTIT prezanton paketën e punës “Second a Researcher”

Në datat 2-6 maj 2022, Universiteti i Studimeve Guglielmo Marconi në Romë, Itali organizoi një seminar në kuadër të WP4, i cili drejtohet nga ky universitet. Ky workshop kishte për qëllim prezantimin dhe përpunimin e ideve mbi platformën Quadruple Helix dhe u mbajt për të mbledhur së bashku partnerët e projektit U-SIA për të diskutuar mbi zgjidhjet më të përshtatshme për platformën që do të përdoret dhe zhvillohet.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë së bashku me partnerin tjetër Kolegji Profesion i Tiranës patën mundësinë të prezantonin paketën 5(WP5) Piloted University to Business Cooperation through “Second a Researcher” Programme.

Gjatë ditëve, grupi pati gjithashtu mundësinë të vizitojë ambientet e Guglielmo Marconi dhe të takojë Prof. Enrico Bocci i cili prezantoi aktivitetet kërkimore të Laboratorit të Shkencave të Aplikuara dhe Energjisë së Rinovueshme.

Për më tepër, çdo partner mori pjesë në regjistrimin e një videoje marketingu për qëllime përhapjeje në studiot e regjistrimit Guglielmo Marconi, në të cilën secili partner prezantoi WP-të që ata udhëheqin dhe statusin e tyre. Më në fund u zhvillua komiteti drejtues, ku u evidentua ecuria e projektit; në veçanti aspektet që lidhen me shpërndarjen dhe përfshirjen e palëve të interesuara.

Share this post