Workshop-e në kuadër të projektit EEN në ambientet e CCIT

Workshop-e në kuadër të projektit EEN në ambientet e CCIT

Workshop-e në kuadër të projektit EEN në ambientet e CCIT

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë realizoi dy Workshop-e, përkatësisht në datat 19 dhe 22 tetor 2021. Të ftuar ishin bizneset anëtare të CCIT, por jo vetëm. Çdo SME ambicioze me dëshira për t’u rritur dhe ndërkombëtarizuar mund të përfitonte informacione dhe shërbime shumë të vlefshme gjatë pjesëmarrjes në këto workshope.
Synimi kryesor i tyre ishte promovimi i projektit EEN në biznese të reja që nuk janë pjesë e platformës, por synojnë të bëhen të tilla.
Aktualisht Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë ka regjistruar në platforme 30 SME nga të cilat 4 prej tyre kanë realizuar marrëveshje bashkëpunimi gjatë vitit 2021.

Çdo biznes që ka interes për të ofruar apo marrë shërbime në Europë apo më gjerë, mund të kontaktojë në: Nastjana_dedo@cci.al ose
Aris_tasho@cci.al
Ky shërbim ofrohet falas nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë për promovimin e biznesit tuaj dhe mundësitë e zgjerimit në tregje të reja.

Share this post