Workshop “Diskutojmë së bashku për një lundrim të gjelbër” – GREEN SHIPPING”

Workshop “Diskutojmë së bashku për një lundrim të gjelbër” – GREEN SHIPPING”

Workshop “Diskutojmë së bashku për një lundrim të gjelbër” – GREEN SHIPPING”

Me datë 15 Nëntor 2019 në ambientet e Qendrës Rinore Vlorë, stafi i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë për projektin “FUTURE 4.0″, mori pjesë në workshopin “Diskutojmë së bashku për një lundrim të gjelbër” – GREEN SHIPPING,  ftuar nga Agjensia Lokale e Zhvillimit Ekonomik – AULEDA në Vlorë, organizatore e aktivitetit. Menaxherja e projektit FUTURE 4.0, znj. Elida Boshnjaku iu bashkua këtij aktiviteti për të informuar dhe promovuar projektin si dhe shpërndarë rezultatet e arritura deri më tani dhe ato të pritura për zhvillimin e sektorit të ndërtimit të anijeve.

Pjesëmarrësit u njohën me qëllimin kryesor të projektit i cili është përmirësimi i bashkëpunimit Universitet-Industri dhe ofrimi i edukimit efektiv industrial dhe trainimi për inovacionin bazuar në:

• MODELIN E ZGJUAR TË TË MËSUARIT

• dhe VEPRIMET PILOT që do të zbatohen në muajt e ardhshëm dhe do të shërbejnë për të vlerësuar MODELIN E ZGJUAR TË TË MËSUARIT.

Gjatë aktivitetit, u bënë dhe prezantime të projekteve të tjera me fokus sektorin detar, pati diskutime aktive, pyetje dhe përgjigje. Në workshop u arritën grupe të rëndësishme të synuara si Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Fakulteti i Inxhinierisë Navale, Autoritetet Portuale, Menaxherë të Projekteve të Sektorit të Nautikës, aktorë të tjerë të interesit pjesë e Helikës së Trefishtë – akademi, industri dhe qeveri. Ishte me interes për projektin FUTURE 4.0 shkëmbimi i informacionit dhe të mësuarit e të rejave dhe vendosja e bashkëpunimeve.

Pjesëmarrësit shprehën interes për të qenë pjesë e projektit dhe  bashkëpunuar me DHTIT.

Share this post