Udhëzimenga Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH)

Udhëzimenga Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH)

Konsideratat operacionale për menaxhimin e COVID-19 në sektorin e akomodimit

Hotelet dhe institucionet e akomodimit të turizmit janë vende ku mysafirët qëndrojnë përkohësisht në bashkëjetesë të ngushtë dhe ku ekziston një shkallë e lartë e ndërveprimit midis mysafirëve dhe punëtorëve, gjë që kërkon vëmendje specifike në kontekstin e COVID-19. Dokumenti ofron udhëzime për institucionet e akomodimit të turizmit kolektiv si hotele dhe institucione të ngjashme, pushime dhe akomodime të tjera me qëndrim të shkurtër dhe kampe.– Shihnipublikimin ne www.who.int


Përgatitja e vendit tuaj të punës për COVID-19 OBSH

Autoritetet e shëndetit publik në të gjithë botën po ndërmarrin veprime për të kontrolluar shpërthimin e COVID-19. Sidoqoftë, suksesi afatgjatë nuk mund të merret si i mirëqenë. Të gjitha pjesët e shoqërisë sonë – përfshirë bizneset dhe punëdhënësit – duhet të luajnë një rol nëse duam të ndalojmë përhapjen e kësaj sëmundje. – Qasja në botim tek www.who.org


Udhëzime IPC për objektet e kujdesit afatgjatë në kontekstin e COVID-19 Qëllimi i këtij udhëzimi të përkohshëm është të sigurojë udhëzime për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve në objektet e kujdesit afatgjatë (LTCF) në kontekstin e COVID-19 për të parandaluar virusin COVID-19 nga hyrja në institucion, përhapjen brenda objektit dhe përhapjen për jashtë objektit. Ky udhëzim është për menaxherët e LTCF dhe personat përkatës të IPC në LTCF. Shiko te plote publikimin ne www.who.org

Share this post