Tryezë diskutimi me bizneset në kuadër të “Javës Ndërgjegjësuese për Mbrojtjen e Viktimave të Krimit”

Tryezë diskutimi me bizneset në kuadër të “Javës Ndërgjegjësuese për Mbrojtjen e Viktimave të Krimit”

Java Ndërgjegjësuese për Mbrojtjen e Viktimave të Krimit bëri bashkë sot në një tryezë diskutimi sipërmarrës, përfaqësues të institucionit të Drejtësisë dhe Shoqërisë Civile.
Një takim i rëndësishëm, i organizuar nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe Ministria e Drejtësisë, në të cilin u diskutua mbi të drejtat, mbrojtjen dhe aksesimin e shërbimeve për viktimat e krimit.
Kryetari i DHTIT-së, z.Nikolin Jaka theksoi gjatë fjalës së tij vullnetin dhe kontributin e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë për të ndihmuar me devotshmëri në zbatimin e planit të veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale për Mbrojtjen e Viktimave të Krimit 2024-2030, nëpërmjet:
  • Rrjetëzimit dhe bashkëpunimit midis bizneseve anëtare, agjencive qeveritare, OJQ-ve dhe palëve të tjera të përfshira në mbrojtjen e viktimave të krimit;
  • Trajnimeve dhe ngritjeve të kapaciteteve;
  • Mobilizimit të burimeve financiare, me qëllim mbështetjen e shërbimeve dhe iniciativave në mbështetje të viktimave të krimit;
  • Ndërgjegjësimit publik dhe edukimit.
Z.Jaka propozoi gjithashtu krijimin e një fondi besimi, në shërbim të aftësimit profesional të këtij target grupi. Ky propozim u përshëndet nga ministri i Drejtësisë, z.Ulsi Manja, i cili e cilësoi biznesin një instrument të rëndësishëm për mbrojtjen dhe riintegrimin e viktimave të krimit në jetën sociale.

Share this post