Trajnim Zbatimi dhe Auditimi i brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2015

Trajnim Zbatimi dhe Auditimi i brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2015

Trajnim Zbatimi dhe Auditimi i brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2015

I nderuar Sipërmarrës,

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë organizon Trajnimin

 

Zbatimi dhe auditimi i brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë – ISO 9001:2015

 

Me Partnerë lokale dhe ndërkombëtarë të certifikuar nga IRCA dhe akredituar nga IIRSM

Ky Trajnim është i përshtatur sipas formatit ndërkombëtar të trajnimit mbi QMS.

 

QËLLIMI I PROGRAMIT TË TRAJNIMIT

• Kuptoni se si të zbatoni kërkesat e QM siç janë të zbatueshme në menaxhimin e biznesit dhe në disa

sektorë.

• Të kuptojnë se si të zhvillohet një Sistem Cilësie i cili mund të përmirësojë operacionet e kompanive për të përmbushur nevojat e klientëve të tyre.

 

KUSH MUND TË MARRË PJESË
Ky kurs u ofron pjesëmarrësve njohuri dhe aftësi për të kryer auditime të brendshme të sistemeve të menaxhimit të cilësisë bazuar në ISO 9001 : 2015. Pjesëmarrësit do të mësojnë se si të raportojnë mbi zbatimin dhe mirëmbajtjen efektive të një sistemi menaxhimi në përputhje me ISO 9001.

Ky kurs është krijuar për:

• Menaxherët e lartë, menaxherët e nivelit të mesëm, menaxherët e cilësisë përgjegjës për sjelljen e sistemeve të tyre në përputhje me kërkesat universale të QM.

• Personeli që do të zbatojë dhe operojë sistemin e cilësisë në objektet e kompanive të telekomunikacionit dhe në biznesin e përditshëm me klientët.

 

KOHËZGJATJA

Seminar 3 ditor (16 ) ore

7-8-9 Dhjetor

Afati i Aplikimit

06.12.2021

 

LEKTOR

Prof. Etleva Dervishi, është Auditore Udhëheqëse e Certifikuar nga IRCA me diplomë pasuniversitare nga Universitetet Evropiane në Menaxhimin dhe Politikat e Zhvillimit Rajonal,

Ajo është një auditore me përvojë, me certifikime nga Organizata Ndërkombëtare për tutorë për kurset e QM. Ajo ka një përvojë të gjatë në kompanitë e certifikimit ISO, trajnime në menaxhim ISO dhe është auditore e akredituar nga IRCA & DPA Albania për Certis Shpk.

Prof. Marc Simpson është një auditor i akredituar nga IIRSM dhe auditor i certifikuar nga IRCA me përvojë ndërkombëtare në projektet e Evropës, Azisë dhe Lindjes së Mesme.

Ai është një individ i talentuar për të trajnuar dhe mësuar kandidatët përmes teknikave bashkëkohore dhe për të inkurajuar zakonet e tyre të sigurta të punës përmes të menduarit analitik të vlerësimit të rrezikut. dhe të mësuarit duke bërë. Ka kryer trajnime për Energji Ashta, Albtelecom, Salillari, Europetrol etj.

 

Për më shumë informacion ju lutem klikoni mbi Programin e Trajnimit
Zbatimi dhe auditimi i brendshëm i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë – ISO 9001-2015 Programi

Implementation and Internal audit of Quality Management Systems ISO 9001-2015.

Për regjistrime, ju lutem plotësoni formularin e Aplikimit
Formular Aplikimi per Quality Managament

 

Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni

 

Ajsela TELI
Head of Trainings
Chamber of Commerce & Industry Tirana
Rruga e Kavajes, Bld 2/2
1001 Tirana, Albania
Tel: +355 (0) 45 800 934 | Cel: +355 69 9712964
E-mail: ajsela_teli@cci.al Web: www.cci.al

Share this post