Trajnim: “Si të maksimizoni strategjinë tuaj të marketingut”

Trajnim: “Si të maksimizoni strategjinë tuaj të marketingut”

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë do të organizojë trajnimin: “Maksimizimi i strategjisë suaj të marketingut. Krijimi i një qasjeje të integruar për sukses”.

Data: 25 korrik | Ora: 11:00-15:00

Përshkrimi:

Ne këtë trajnim interaktiv, ne do të gërmojmë thellë në botën e strategjisë së marketingut dhe do të eksplorojmë rolin kritik që ajo luan në nxitjen e rritjes së biznesit dhe arritjen e objektivave të marketingut.

  • Do të shqyrtojmë arsyet pse një strategji e fortë shërben si bazë për fushatat efektive të marketingut dhe siguron sukses afatgjatë në biznes.
  • Do të demonstrojmë se si një qasje strategjike mund të përafrojë përpjekjet e marketingut me qëllimet e përgjithshme të biznesit, të optimizojë shpërndarjen e burimeve dhe të diferencojë markën tuaj në një peizazh konkurrues.
  • Do të eksplorojmë komponentë të ndryshëm të një strategjie të integruar marketingu nga përcaktimi i audiencave të synuara dhe kryerja e hulumtimit të tregut deri te përzgjedhja e kanaleve më të përshtatshme të marketingut dhe krijimi i një mesazhi koheziv të markës.

Pavarësisht nëse jeni një profesionist marketingu me përvojë ose një sipërmarrës që kërkon të përmirësojë aftësitë tuaja të marketingut, ky trajnim është krijuar për t’ju fuqizuar me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të zhbllokuar suksesin e marketingut

Objektivat:

1. Pse është thelbësore të kesh një strategji marketingu të mirëpërcaktuar për suksesin e një biznesi?
2. Si ndihmon një strategji e qartë marketingu në harmonizimin e përpjekjeve të marketingut me qëllimet e përgjithshme të biznesit?
3. Cilat janë rreziqet dhe pasojat e mospasjes së një strategjie solide marketingu?
4. Si kontribon një strategji gjithëpërfshirëse marketingu në synimin e audiencës së dëshiruar?
5. Cilat janë mënyrat që një strategji marketingu të jetë udhërrëfyesi për vendimmarrje efektive dhe shpërndarje të burimeve?
6. Si ndihmon një strategji marketingu e krijuar në mënyrë të menduar në diferencimin e një marke nga konkurrentët e saj?
7. Çfarë roli luan një strategji marketingu në krijimin e një mesazhi të qëndrueshëm dhe bindës të markës nëpër kanale të ndryshme?
8. Si e maksimizon një strategji marketingu e ekzekutuar mirë ndikimin dhe efektivitetin e fushatave të marketingut?
9. Cilat janë përfitimet afatgjata të investimit të kohës dhe përpjekjeve në zhvillimin e një strategjie gjithëpërfshirëse marketingu?
10. Si siguron një strategji marketingu një kornizë për matjen dhe vlerësimin e suksesit?

Target-grupi:

Ky trajnim është krijuar për profesionistë ambiciozë dhe pronarë biznesesh që janë të interesuar për të ngritur strategjinë e tyre të marketingut.

Metodologjia

• Prezantim për të mbuluar konceptet kryesore të marketingut, praktikat më të mira të industrisë dhe studimin e rastit.
• Case Study: Ne do të analizojmë një rast studimi të marketingut në jetën reale për të demonstruar strategji dhe taktika të suksesshme marketingu
• Q&A Sesioni i pyetjeve dhe përgjigjeve i zhvilluar për të adresuar pyetje specifike dhe për të dhënë sqarime mbi konceptet e marketingut
• Networking Opportunity: Ne besojmë në nxitjen e lidhjeve dhe bashkëpunimit ndërmjet pjesëmarrësve të seminarit. Do të ofrohen seanca
të përkushtuara të rrjetëzimit për të inkurajuar ndërtimin e marrëdhënieve, ndarjen e njohurive dhe bashkëpunime të mundshme në të ardhmen.

Lektore:

Ida Lucente është një profesioniste ndërkombëtare shumë e arrirë në marketing dhe eksperte ne hartimin e strategjive te integruara te marketingut, si dhe themeluese e Lux Marketing Studio.

Me një themel të fortë arsimor dhe përvojë të gjerë në industri, Ida e ka vendosur veten si një autoritet udhëheqës në marketingun strategjik dhe zhvillimin e markës. E diplomuar në Marketing Communications nga London Metropolitan University. Duke punuar me klientë të nivelit më të lartë nga Mbretëria e Bashkuar dhe anembanë globit, ajo përmirësoi aftësitë e saj në krijimin e fushatave me porosi që rezonuan me audienca të ndryshme.
Në vitin 2016, ajo iu bashkua John Snow Labs, një kompani fituese e çmimeve të AI e specializuar në Përpunimin e Gjuhës Natyrore (NLP) për kujdesin shëndetësor si Head of marketing.

Duke bashkëpunuar ngushtë me themeluesin, Ida udhëhoqi zhvillimin dhe zbatimin e strategjive gjithëpërfshirëse të marketingut me sukses, duke e pozicionuar John Snow Labs si një lider në fushën e kujdesit shëndetësor NLP.

Nën udhëheqjen e saj , kompania arriti një pjesë mbresëlënëse prej 60% të tregut në SHBA. Sot, përvojat dhe ekspertizat e ndryshme të Ida-s drejtojnë marketingun e Lux Marketing Studio.

 

Afati i aplikimit: 24 Korrik

Për më shumë informacion, gjeni bashkëngjitur:

Programi i Trajnimit

Formular Aplikimi Marketingu

Maximizing Your Marketing Strategy Crafting an Integrated Approach for Success

 

Ajsela TELI
Drejtuese e Trajnimeve
Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane
Rruga e Kavajes, Bld 2/2, 1001 Tirana, Albania
Tel: +355 (0) 45 800 934 | Cel: +355 69 9712964
E-mail: ajsela_teli@cci.al| Web: www.cci.al

Share this post