Trajnim mbi Ligjin e Ri TVSh & Tatim mbi te ardhurat personale

Trajnim mbi Ligjin e Ri TVSh & Tatim mbi te ardhurat personale

Trajnim mbi Ligjin e Ri TVSh & Tatim mbi te ardhurat personale

 • Trajnim me Eksperte te Ekonomise ne Procesin e Fiskalizimit

  Ligjin e Ri Tvsh & Tatim mbi te ardhurat

  Ora 16:00-19:00

  Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane , pas Perfundimit te Trajnimit me sukses mbi “Procesin e Fiskalizimit”,  do te vazhdoje organizimin e Trajnimeve mbi:

  1. Ligjin e ri te TVSh te ndryshuar dhe Tatim Fitim /  23-24 Qershor
  2. Procedurat Tatimore  / 25-28 Qershor
  1. Programi do të mbështetet në ligjin nr. 92/2014, date 27.07.2014 per Tatimin mbi Vleren e Shtuar ne RSH i ndryshuar

  Dhe ligji Nr 8438.28.12 1998 Per tatim mbi te ardhurat i ndryshuar

  1. Programi do të mbështetet në ligjin e ndryshuar “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqiperisë”, të përditësuar, duke përshkruar sidomos pikat më kyçe që hasin bizneset sot.

  KUSH MUND TE PERFITOJE

  1. Trajnimi është i përshtatshëm për të gjithë subjektet tatimpagues, të cilët janë subjekt i ligjit nr. 92/2014, date 27.07.2014 per Tatimin mbi Vleren e Shtuar ne RSH i ndryshuar Dhe ligji Nr 8438.28.12 1998 Per tatim mbi te ardhurat i ndryshuar, përsona fizikë apo juridikë, etj

  LEKTORE: 

  1. Arben Hasani

  Arben Hasani  ka një eksperiencë të konsoliduar të legjislacionit tatimor ne Shqipëri , interpretimin e ligjeve fiskale dhe tvsh, nje  këshillues i  klientëve vendas dhe të huaj .

  Ai  gjithashtu ka qenë i përfshirë në projekte të ndryshme me dhënien e konsulencës fiskale mbi çështje lidhur me tatimet e korporatave, procedurat tatimore, TVSH-në, tatime të tjera direkte dhe indirekte

  Ka eksperience ne Trajnime qe nga Viti 2017, ne fushen e Trajnimeve qe lidhen me ndryshimet ligjore ne drejtorine rajonale.

  1. Artur Papajani

  Trajnimi do te udhehiqet dhe nga Prof. Artur Papajani, nje nder ekspertet me te mire ne Sherbimin e Tatim Paguesve

  METODOLOGJIA 

   

  Shembuj, pyetje pergjigje te mbledhura gjate konsultimit publik per projektligjin dhe bazuar ne pervojen e vendeve te tjera qe tashme kane nje sistem te ngjashem fiskalizimi

  Detaje dhe shembuj te rinj pas dakortesimit te udhezimeve per ligjin e ri.

  Zbatimi i legjislacionit nëpërmjet diskutimit të rasteve konkrete në praktikë

  Kohezgjatja e Trajnimit do te jete  2 dite , 23 dhe 24 Qershor

  Trajnimi do te organizohet tek Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane.

  Ne varesi te kerkesave tuaja, Trajnimi do te organizohet paralelisht dhe online, per ata, te cilet nuk do jene fizikisht.

   

  Ju lutem gjeni bashkangjitur Programin e detajizuar per Trajnimin e Tvsh

  PAGESA:

  Tarifa e pjesëmarrjes në trajnim është 60 Euro, ku përfshihen të gjitha materialet e punës dhe çertifikata në fund të secilit  Trajnim

  Afati I Aplikimit

  23 Qershor 2021

  Per me shume informacion , ju lutem na kontaktoni.

  Faleminderit!

   

  • Ajsela TELI
  • Coordinator
  • Chamber of Commerce & Industry Tirana
  • Rruga e Kavajes, Bld 2/2
  • 1001 Tirana, Albania
  • Tel: +355 (0) 45 800 934 | Cel: +355 69 9712964
  • E-mail: ajsela_teli@cci.al| Web: www.cci.al
[bsf-info-box icon=”dt-icon-the7-menu-002″ icon_size=”32″ icon_color=”#1e73be” title=”Shkarko dokumente” pos=”left”]Formular Aplikimi TVSH

Programi mbi TVSH

[/bsf-info-box]

Share this post