Thirrje për aplikantë – Këshillim Teknik për NVM-të mbi Reduktimin dhe Riciklimin e Plastikës

Thirrje për aplikantë – Këshillim Teknik për NVM-të mbi Reduktimin dhe Riciklimin e Plastikës

A jeni një kompani e vogël ose e mesme me bazë në Shqipëri ose Kosovë? A përdorni një sasi të konsiderueshme të plastikës në biznesin tuaj apo merreni me riciklim? A keni menduar të reduktoni ose ricikloni plastikën por nuk dini nga t’ia filloni? Nëse po, atëhere kjo thirrje është për ty. Aplikoni tani në programin e mentorimit të krijuar posaçërisht për sipërmarrje të regjistruara në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Bosnje dhe Hercegovinë.

Ky program paraqet nje mundësi unike për NVM-të (ndërmarrje të vogla e të mesme) për të mësuar se si të zhvillojnë dhe përmirësojnë proceset e tyre të riciklimit/reduktimit të plastikës dhe të përshtasin produktet ose sherbimet e tyre. Pas përfundimit të programit, dhe zbatimit me sukses të planit të veprimit, pjesmarrësit do të pajisen me një certifikatë për arritje nga skuadra e GIZ dhe ajo e ekspertëve ndërkombëtarë.

Nëse keni pyetje, nëse dëshironi të merrni një kopje të aplikimit në gjuhën shqipe apo linqet e sesioneve online, ju lutem shkruani në adresën reduce.recycle@giz.de. Nëse dëshironi të aplikoni, klikoni https://rb.gy/2f2z3 dhe plotësoni formularin e aplikimit.

Kjo thirrje është e hapur nga 01.06.2023-26.06.2023

Përfitimet nga programi dhe kriteret e pranimit: 1.MaLi Expression of Interest ALB ALBANIA KOSOVO

Thirrja për pjesëmarrës është mbështetur nga GIZ në emër të Qeverisë Gjermane përmes programit të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve dhe Parandalimin e Mbetjeve Detare në Ballkanin Perëndimor.

Share this post