Të bërit biznes në rajonin e CEFTA-s është përmirësuar ndjeshëm vitet e fundit dhe i gjithë procesi po bëhet shumë më i lehtë

Të bërit biznes në rajonin e CEFTA-s është përmirësuar ndjeshëm vitet e fundit dhe i gjithë procesi po bëhet shumë më i lehtë

Të bërit biznes në rajonin e CEFTA-s është përmirësuar ndjeshëm vitet e fundit dhe i gjithë procesi po bëhet shumë më i lehtë

 

Të dhënat e Bankës Botërore të vitit 2019 tregojnë se Maqedonia Veriore është në vendin e 17-të, duke e bërë këtë treg më të përshtatshëm për të bërë biznes në rajon.

Kjo renditje është rezultat i treguesve të tillë si:

– Koha për të filluar një biznes të ri e llogaritur në ditë

# fakt: Duhen vetëm 4 ditë për të filluar një biznes në Moldavi

– Tatimi mbi fitimin (% e fitimit komercial)

#fakt: Mali i Zi ka përqindjen më të ulët të fitimit tregtar me 8.3%

 

Treguesit e tjerë që përbëjnë këtë renditje mund të gjenden në “të dhënat e tregtisë elektronike” në ecommerce4all.eu

Share this post