Tarifa të reja për eksportin e produkteve nga Rusia. Gruri, elbi dhe misri, cilat janë taksat e reja që duhen paguar

Tarifa të reja për eksportin e produkteve nga Rusia. Gruri, elbi dhe misri, cilat janë taksat e reja që duhen paguar

Tarifa të reja për eksportin e produkteve nga Rusia. Gruri, elbi dhe misri, cilat janë taksat e reja që duhen paguar

Qeveria Ruse, me Vendimin N. 33 të dt. 23 janar 2021 “Mbi ndryshimet në normat e taksave doganore të eksportit për mallrat e eksportit nga Federata Ruse”, firmosur nga Kryeministri Mishustin, ka vendosur tarifa të reja për eksportin e disa produkteve nga Rusia, jashtë zonës së Bashkimit Doganor. Këtu përfshihen dhe tarifat e reja për produktet grurë, elb dhe misër, si më poshtë:

–           nga 15 shkurt deri më 28 shkurt, gruri (1000 kg= 1 ton) do t’i nënshtrohet një takse prej 25 €;

–           nga 1 mars deri më 30 qershor do të rriten taksat për grurin në shumën 50 € (60.68 $) për 1 ton;

–           nga 15 shkurt deri më 14 mars taksat për elbin dhe misrin (1000 kg) do të jenë 0 €.

–           nga 15 mars deri më 30 qershor – taksat rriten për elbin me 10 € dhe misrin 25 €.

Dyfishimi i kësaj takse, me një afat të paktën 4-mujor, do të ketë një kosto shtesë edhe tek tregtarët/importuesit e  këtyre produkteve nga Shqipëria.

Ky vendim prek edhe Shqipërinë, e cila gjatë vitit të kaluar ka importuar nga Rusia 43% të totalit të drithit nga importi. Bëhet fjalë për rreth 157 mijë ton, e cila me taksën e vjetër, atë ende në fuqi deri më 1 mars, përkthehet në rreth 4 milionë euro taksa importi….

Share this post