Takimi i radhës për realizimin e marrëveshjeve të biznesit mes kompanive të projektit të Innotourclust

Takimi i radhës për realizimin e marrëveshjeve të biznesit mes kompanive të projektit të Innotourclust

Qëllimi kryesor i takimit është prezantimi i kërkimit të mundësive për kompanitë Innotourclust dhe produktet inovative të turizmit që mund të shfrytëzohen për të ngritur tregjet ndërkombëtare.

Ftesa është e vlefshme, për të gjitha kompanitë  që i janë bashkuar projektit Innouturclust dhe  atyre qe do vijojnë te përfshihen. Takimi do të organizohet me Isnart (Instituti Kombëtar për Kërkimet e Turizmit) dhe disa Dhoma Italiane të Tregtisë (MB, Gjermani dhe Francë).

Për të marrë pjesë është e nevojshme të regjistroheni në ftesën e bashkangjitur.

Në pritje të një pjesëmarrjeje të gjerë të të gjitha ndërmarrjeve Innotourclust nga të gjithë partnerët.

 

Business Agreement Collection with link to register

Share this post