Takimi i brendshëm Dynamob 2.0

Takimi i brendshem Dynamob 2.0

Takimi i brendshëm Dynamob 2.0

Projekti Dynamob 2.0, nje nder projektet e programit IPA Adriatic 2017-2020 ku Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane eshte nje prej partnere, zhvilloi takimin e brendshem te radhes.

Takimi i radhës u mbajt ne daten 31 maj në platformen google meeting.

Ky takim u zhvillua per të rishikuar situatën e pergjithshme të projektit ne menyre qe oficeri I JS I ketij projekti znj. Chiara Campanile te jepte rekomandimet përfundimtare për ta mbyllur atë në një mënyrë të mirë

Ky aktivitet ishte një mundësi e mirë për të patur nje pasqyre me te qarte rreth ketij projekti.

Shkëmbimi i mendimeve dhe komenteve karakterizuan dhe mbylljen e takimit.

Share this post