Takimi i 3-të i projektit SCOPE

Takimi i 3të i projektit SCOPE.

Takimi i 3-të i projektit SCOPE

Më 31 mars 2021, projekti Interreg BALKAN-MED “SCOPE” organizoi takimin e tretë të projektit virtualisht.

Konsorciumi përbëhet nga 8 anëtarë nga Shqipëria, Bullgaria dhe Greqia.

Pjesëmarrësit në këtë takim për çdo organizatë:

 

N/N Emri Organizata Shteti Email
1 Afroditi Anagnostopoulou CERTH / HIT Greece a.anagnostopoulou@certh.gr
2 Ioanna Pappa ipappa@certh.gr
3 Attila Akac akac.attila@certh.gr
4 Nastjana Dedo CCIT Albania nastjana_dedo@cci.al
5 Stefan Kostadinov BCCI Bulgaria projects2@bcci.bg
6 Natalia Dicheva
7 Iliya Godev SmCCI smcci@mbox.digsys.bg
8 Ivo Tsarev RIA Smolyan chamber@smolyan.info
9 Majlinda Lila MIE Albania majlinda.lila@infrastruktura.gov.al
10 Pervin Pasholli Pervin.Pasholli@infrastruktura.gov.al
11 Paulos Kazantzidis PCTh Greece anaptixiaki3@epepthe.gr
12 Vasiliki Ampasi AUTh vasiaamprasi@gmail.com
13 Pavlina Lazaridou plazar77@yahoo.gr
14 Evangelos Genitsaris genitsaris@gmail.com
15 Dimitris Nalmpantis dnalba@civil.auth.gr
16 Petros Pallis APOPSIS SA ppallis@apopsi.gr
17 Giorgos Voulkas voulkas@apopsi.gr

 

Dr. Afroditi Anagnostopoulou filloi takimin dhe mirëpriti pjesëmarrësit. APOPSIS SA si përgjegjës për zhvillimin e platformës SCOPE prezantoi versionin alfa të saj. Më poshtë do të gjeni një përshkrim të demonstrimit të platformës SCOPE. Udhëzuesit teknikë të përdoruesit do të përgatiten dhe do të jenë në dispozicion të publikut gjatë publikimit të versionit beta të platformës SCOPE.

 1. Demonstrimi i versionit alfa të platformës SCOPE
 2. George Voulkas nga APOPSIS SA prezantoi platformën e shkëmbimit të mallrave SCOPE. Platforma do të gjendet (pasi të dalë) në faqen kryesore të projektit SCOPE, në seksionin “Platforma”. Dy kategori kryesore mund të regjistrohen (shipper & carrier) në platformë dhe do të jenë në dispozicion për të parë, postuar dhe zgjedhur çdo ofertë që ata dëshirojnë në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar.
 3. Zbatimi teknik i WP-ve në vazhdim
  Dr. Afroditi Anagnostopoulou paraqiti një prezantim të detajuar në lidhje me arritjet e projektit për secilën Paketë Pune dhe veprimet e ardhshme të planifikuara.
 1. Çështje financiare dhe administrative
  Znj. Ioanna Pappa prezantoi të gjitha çështjet e vazhdueshme financiare dhe administrative që duhet të trajtohen dhe theksoi zhvillimet e fundit në këtë kontekst.
 1. Hapat e rradhës
  Partnerët e SCOPE diskutuan hapat e ardhshëm të cilët janë përmbledhur më poshtë:
 • Të gjithë partnerët kërkuan të provojnë versionin alfa të platformës SCOPE.
 • Procedurat e mbetura të prokurimeve të finalizohen sa më shpejt të jetë e mundur.
 • Takimi tjetër online do të zhvillohet sërish në platformën GoToMeeting dhe koha e propozuar do të vendoset përmes komunikimit me email në ditët në vijim.

Share this post