Stafi i EEN bëhet pjesë e panairit Work&Study, duke iu bashkëngjitur në shumë rrethe të vendit me prezantimin e mundësive që projekti ofron

Stafi i EEN bëhet pjesë e panairit Work&Study, duke ju bashkëngjitur në shumë rrethe të vendit me prezantimin e mundësive që projekti ofron

Stafi i EEN bëhet pjesë e panairit Work&Study, duke iu bashkëngjitur në shumë rrethe të vendit me prezantimin e mundësive që projekti ofron

Stafi i EEN prezanton mundësitë që projekti afron për kompanitë shqiptare. Këtë e realizoi duke ju bashkëngjitur panairit Work&Study.

Ishte Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë që organizoi edicionin e 12-të të panairit Work and Study.

Ndryshe nga vitet e tjera, ky edicion pati shtrirje te gjerë në disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë.

Turi që ky panair zhvilloi u shoqërua edhe nga stafi i projektit EEN, të cilët përgjatë gjithë ditëve të panairit kanë qëndruar në stenda duke informuar pjesëmarrësit në lidhje me mundësitë dhe avantazhet që jep regjistrimi në platformën EEN.

Zhvillimi i këtij panairi në vende të ndryshme të Shqipërisë ishte një mundësi e mirë për prezantimin e këtij projekti edhe pse DhTIT ka shtrirje në bizneset e qarkut të Tiranës.

Prezantimi i bërë me anë të panairit ja arriti qëllimit që stafi i këtij projekti ka për shtrirje më të gjerë dhe gjithëpërfshirëse.

Gjatë këtyre ditëve u zhvilluan takime me përfaqësues kompanish të ndryshme, me të cilët është planifikuar organizimi edhe vizita “door to door” për t’i ardhur në ndihmë e për t’i informuar mbi atë ç’ka projekti afron.

Stafi i EEN prezanton mundësitë që projekti afron për kompanitë shqiptare. Këtë e realizoi duke ju bashkëngjitur panairit Work&Study.

Ishte Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë që organizoi edicionin e 12-të të panairit Work and Study.

Ndryshe nga vitet e tjera, ky edicion pati shtrirje te gjerë në disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë.

Turi që ky panair zhvilloi u shoqërua edhe nga stafi i projektit EEN, të cilët përgjatë gjithë ditëve të panairit kanë qëndruar në stenda duke informuar pjesëmarrësit në lidhje me mundësitë dhe avantazhet që jep regjistrimi në platformën EEN.

Zhvillimi i këtij panairi në vende të ndryshme të Shqipërisë ishte një mundësi e mirë për prezantimin e këtij projekti edhe pse DhTIT ka shtrirje në bizneset e qarkut të Tiranës.

Prezantimi i bërë me anë të panairit ja arriti qëllimit që stafi i këtij projekti ka për shtrirje më të gjerë dhe gjithëpërfshirëse.

Gjatë këtyre ditëve u zhvilluan takime me përfaqësues kompanish të ndryshme, me të cilët është planifikuar organizimi edhe vizita “door to door” për t’i ardhur në ndihmë e për t’i informuar mbi atë ç’ka projekti afron.

Share this post