SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

Data: 2-3 Tetor 2019

Orari: 09:30-13:30

Pakush që pyetet se si mund të mbajmë klientë më të kënaqur nuk përgjigjet me ‘shërbim më të mirë’, por realiteti është se në shumë kompani në Shqipëri shërbimi i klientit është thjesht një numër telefoni nga ku bëhet edhe shitja e pse jo edhe mbledhja e pagesave. Pak kompani në tregun tonë kanë fatin të kenë departamente të përkushtuara shërbimit të klientit. Kur shërbimi i klientit qenka shumë i rëndësishëm, atëherë përse kompanitë nuk kanë ‘takatin’ t’i kushtojnë vëmendjen e duhur?

Ky trajnim synon të adresojë:

a. Kthimin e fokusi mbi shërbimin e klientit si nevojë të menjëhershme dhe thelbsore

Tregje në madhësinë e Shqipërisë fatkeqësish nuk ofrojnë luksin që kompanitë të humbasin klientë, aq më shumë për shërbim të munguar, e aq më rëndë, shërbim të keq.

b. Taktika dhe hapa konkret se si mund të ndërtohet shërbim i mirë i klientit pavarësish industrisë

Shumë kompani mendojnë se do duhet të investojnë shumë për të patur shërbim të mirë të klientit. Ky trajnim synon të tregojë që kjo nuk është domosdoshmërisht kështu dhe se ka shumë mënyrë që shërbejnë si hap fillestar për të përmisuar shërbimin pa nevojën e investimit

OBJEKTIVI

Në përfundim të këtij trajnimi pjesëmarrësit do jenë më të pregatitur të:

– kuptojnë se shërbimi i klientit do të thotë mbajtje dhe rritje të të ardhurave financiare për kompaninë

– mësojnë hapa konkret për të përmisuar rrënjësisht dhe pa kosto shërbimin e klientit
– krijojnë proceset e duhura për të rritur, ndjekur dhe mbajtur nën kontroll kënaqësinë e klientit

-të kthejnë shërbimin e klientit në mundësi për të shitur më shumë

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Programi do parashtrojnë problematikat kryesore që hasin kompanitë, pavarësish industrive, në shërbimin e klientit. Fokusi do jetë në shtjellimin e koncepteve teorike të shërbimit të klientit për të ndërgjegjësuar pjesmarrësist që shërbimi i klientit nuk është më shumë mundësi sesa është mentalitet. Diskutimet e hapura në grup mbi problematikat që vetë pjesëmarrësit hasin me strukturat, proceset apo vetë konceptin e shërbimit të klientit në kompanitë e tyrë do të shoqërojnë programin gjatë gjithë kohës. Giithashtu kuptimi i tipeve të personave që ofrojnë shërbimin e klientit dhe benefitet apo jo të tyre në kontekstin individual të kompanive që përfaqësohen në trajnim do ketë rëndësi të vecante. Vetëndërgjegjësimi për hapat që duhen marrë nga pjesmëarrësit, pa kosto për kompaninë, është objektivi përfundimtar i këtij programi.

Disa nga temat që do të preken në program janë:

  1. Koncepte bazë dhe Pritshmëritë
  2. Shërbimi Aktual i Klientit: Realiteti i Vështirë
  3. Klientët DJE | Klientët SOT: Si po ndryshojnë kërkesat & Statistika
  4. 7 Tipet e Përfaqësuesit të Shërbimit të Klientit: Cili duhet më shumë dhe pse
  5. Këshillat Praktike për të Përmisuar Ndjeshëm Shërbimin e Klientit

METODOLOGJIA

Theksi kryesor është diskutimi i hapur në grup me pjesëmarrësit për të gjithë temat koncpetual dhe faktit që do të parashtrohen sipas pikave të mësipërme. Pjesë e prezantimit do të jenë edhe disa momente që kanë të bëjnë më të ashtuquajtuar ‘praktika të mira’ të cilat më pas do të hapen për diskutim nëse gjejnë apo jo aplikueshmëri për kontestin individual të pjesëmarrësve. Ushtrimet individuale dhe në grup do të jenë të pranishme sidomos për të shënjuar planet/hapat individual që pjesëmarrësit do të duhet të marrin me vete ne punën për ndjekur progresin e tyre.

Ndërkohë pjesëmarrësit mund të sjellin një aspekt të shërbimit të klientit në kompanitë që ata përfaqësojnë për të gjetur bashkarisht në grup hapat konkret që mund të ndërmerren që të nesërmen kur ky trajnim mbaron.

KUSH JANË PËRFITUESIT

Agjentë, supervizorë, menaxherë të shërbimit të klientit (ose shërbimeve operacionale) apo të shitjeve të cilët mbulojnë edhe detyra që kanë ngjashmëri të shërbimit të klientit.

LEKTOR : Eneid Lika

Eneid Lika ka patur një karrierë të dallueshme si profesionist i shitjeve në industrinë e telekomunikacionit për më shumë së një dekade. Ai filloi si shitës direkt për Vodafone Albania dhe u bë anëtar i bordit egzekutiv në vitin 2015.

Si drejtor i shitjeve për biznesin, ai ndihmoi në krijimin dhe udhëheqjen e departamentit të shijteve, duke sjellë një kthesë të suksesshme të rezultateve komercial në më pak se dy vite.

Eneidi është  i apasionuar pas shitjeve. Ai e sheh atë si mundësi që bzineset të krijojnë ambiente pune dinamike dhe angazhuese, që individet të kenë një karrierë shpërblyese në të, dhe që klientët të kenë përvoja mbreslënëse me ofruesit e tyre të shërbimeve.

Tani Eneidi drejton kompaninë e tij të konsulencës dhe trajnimit për shitjen, duke ndihmuar bizneset të çlirojnë potencialin e tyre të shitjeve, përmisojnë aftësitë e tyre menaxheriale, dhe të hartojnë plane angazhimi si për punonjësit ashtu edhe klientët e tyre.

PAGESA

Tarifa e pjesëmarrjes në trajnim është 8000 leke , ku përfshihen të gjitha materialet e punës dhe çertifikata në fund të trajnimit. Për anetarësine e DHTIT ky trajnim kushton 20% me pak nga vlera standarte. Per tu regjistruar plotesoni formularin e aplikimit  nepermjet linkut => http://bit.ly/2VnHDWg

Afati i fundit për kryerjen e pagesës është data 28 Shtator 2019.

Kontakt: Ornela Sulce

Tel: +355 (0) 45800334

E-mail: ornela_sulce@cci.al

Share this post