Seminar në kuadër të projektit HISTEK PLUS në datat 15 dhe 16 Nëntor 2022

Seminar në kuadër të projektit HISTEK PLUS në datat 15 dhe 16 Nëntor 2022

Seminar në kuadër të projektit HISTEK PLUS në datat 15 dhe 16 Nëntor 2022

Në kuadër të projektit HISTEK PLUS, në Bari, Itali në datat 15 dhe 16 Nëntor 2022 u organizua aktiviteti
nën udhëheqjen e Fondacionit ITS “Antonio Cuccovillo”, në rolin e Partnerit Kryesor.

Ky aktivitet 2-ditor në Bari pati pjesëmarrjen e rëndësishme të tre Ministrive të Arsimit dhe Ekonomisë
dhe Financave nga Italia, Shqipëria dhe Mali i Zi.
Projekti HISTEK PLUS synon të kapitalizojë një model të Bashkëpunimit Ndërkufitar të Kornizës
Evropiane të Kualifikimeve të nivelit 5°.

Aktivitetet kryesore të parashikuara nga propozimi i kapitalizimit janë:
Veprimet për shpërndarjen e rezultateve, që synojnë promovimin e rezultateve të projektit dhe
grumbullimin e më shumë aderimeve nga palët e treta (shkolla të reja, universitete, organe publike,
shoqata, biznese) në grupin ndërkufitar HISTEK;

Organizimi i një tabele teknike për të rritur ndërgjegjësimin e 3 ministrive për mundësinë e krijimit të
kurrikulës së re të KB të nivelit të 5-të të KEK-ut, me standarde të përbashkëta dhe të përbashkëta dhe
me një sistem njohjeje përfundimtare, të vlefshme në të tre vendet.
HISTEK PLUS zbatohet nga ITS Cuccovillo (partneri kryesor), Ministria e Arsimit të Malit të Zi, Dhoma e
Ekonomisë e Malit të Zi, Universiteti i Durrësit "Aleksandër Moisiu" dhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë
Tiranë.

Share this post