SEKRETARIATI I CEFTA ne situaten e COVID 19

SEKRETARIATI I CEFTA ne situaten e COVID 19

Përhapja e COVID-19 kërkon një qasje të koordinuar dhe proaktive të të gjithë palëve të interesuara për të lehtësuar implikimet tregtare në CEFTA. Sekretariati i CEFTA do të hartojë dhe shpërndajë rregullisht informacione rreth masave tregtare të vendosura në lidhje me COVID-19 dhe informacione të tjera të rëndësishme, në mënyrë që të mbështesin rajonin e CEFTA.


CEFTA – Kufizimet e tregtisë për shkak të COVID-19 – 1 Prill 2020 ALBANIA Masa: Ndalimi i eksportit të barnave dhe pajisjeve medicinale. Përjashtimisht, ai mund të autorizohet nga Ministri i Shëndetësisë Akti juridik: Urdhri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.131, datë 08.03.2020  

BOSNIA DHE HERZEGOVINA Asnjë masë e raportuar


MAQEDONIA VERIORE Masat: Ndalimi i eksportit të pajisjeve mjekësore dhe materialit të nevojshëm për trajtimin e krizës Covid-19, përveç nëse autorizohet nga Ministria e Shëndetësisë. Akti Ligjor: Vendimi i Qeverisë 44-2147 / I nga 12 Mars 2020 Masa: Kufizimi i kufizimit të eksportit të grurit dhe meslinit me kodet tarifore 1001 19 00 00, 1001 91 90 00 dhe 1001 99 00 00 dhe miell nga gruri ose meslin me kodin tarifor 1101 00, deri më 30 prill 2020. Akti Ligjor: Vendimi i Qeverisë 44-2346 / I nga 19 Mars 2020 

MOLDOVA

Masa: Kufizimi i eksporteve të maskave mjekësore, dorezave mjekësore dhe produkteve biocidale. Aktet juridike: Vendimi i Qeverisë Nr. 168, datë 11.03.2020 për ndalimin e eksportit të disa produkteve


MALI I ZI Asnjë masë e raportuar  

SERBIA Masa: Ndalimi i eksportit të listës së mëposhtme të produkteve: farat e lulediellit dhe vaji, panxhar, molasa, që vijnë nga majaja e furrave të thata dhe të papërpunuara, sapuni dhe produktet organike me sipërfaqe aktive dhe përgatitjet për përdorim si sapun (pa përfshirë lagjet e lagura për bebe) , përgatitjet e larjes dhe përgatitjet e pastrimit (duke përjashtuar letrat e tualetit dhe pllaka enësh), doreza plastike dhe gome, pelena, inde, peshqir letre, maska, veshje kirurgjikale, sanitare, alkool, gota mbrojtëse, ilaçe (ju lutemi konsultoni lidhjet më poshtë për listën e saktë të produkteve) Aktet ligjore: • Vendimi për ndalimin e përkohshëm të produkteve thelbësore (28/2020, 33/2020, 37/2020, 39/2020, 43/20) • Vendimi për ndalimin e eksportit të ilaçeve (32/2020, 33/2020, 47/2020) 


KOSOVO *

Asnjë masë e raportuar Situata për transportin e mallrave dhe njerëzve pasohet nga Komuniteti i Transportit. Përditësimi më i ri mund të gjendet këtu: https://www.transport-community.org/covid-19-news/

* Ky përcaktim nuk cënon pozicionet mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 (1999) të UNSCR dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. 

CEFTA – Kufizimet e tregtisë për shkak të COVID-19 – 23 Mars 2020 Pikat e kalimit intra-CEFTA janë të hapura për transportin e mallrave me informacione mbi orarin e punës të shërbimeve

Share this post