Së shpejti! Një platformë e re interneti për tregtinë elektronike në nivel rajonal – ecommerce4all.eu

Së shpejti! Një platformë e re interneti për tregtinë elektronike në nivel rajonal - ecommerce4all.eu

Së shpejti! Një platformë e re interneti për tregtinë elektronike në nivel rajonal – ecommerce4all.eu

Pas lançimit të suksesshëm të platformës së internetit ecommerce4all.mk në tregun Maqedonas, me mbështetjen e Fondit të Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Tregtia e Jashtme (ORF-FT) pjesë e Shoqatës Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar #GIZ, me porosi të Qeverisë Gjermane dhe partnerëve nga rajoni i CEFTA-s, po zhvillojmë platformën e internetit ecommerce4all.eu
Platforma e internetit pa pagesë do të përmbajë të dhëna bazë për tregtinë elektronike, grafikë ndërveprues dhe të dhëna për zhvillimin e tregjeve të tregtisë elektronike në vendet e CEFTA-s (Maqedoni e Veriut, Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi dhe Moldavi), si dhe të dhëna mbi aspektet dhe proceset kyçe për zgjerimin e bizneseve tuaja online përtej kufijve të vendit tuaj.
Platforma e internetit do të jetë udhërrëfyesi për zgjerimin dhe forcimin e tregtisë elektronike në rajonin e CEFTA-s.
Ecommerce4all.eu do të jetë së shpejti në dispozicion për shitësit online në rajonin e CEFTA-s. Na ndiqni!”

Share this post