ANKETË

Adresuar antaresisë së DHTI-Tiranë për situatën aktuale të bizneseve në periudhën e pandemisë COVID-19

 

I/E nderuar anëtar i DhTI-Tiranë,

 Në këtë situatë pandemie  që po përjeton sipërmarrja, efektet negative të saj padyshim që kanë ndikuar dhe vazhdojnë të ndikojnë në performancën ekonomike të çdo biznesi.

DhTI-Tiranë, do të vlerësonte kontributin tuaj nëpërmjet plotësimit të këtij pyetsori.

Rezultatet përmbledhëse të tij, do të shërbejnë si konkluzione të rëndësishme rreth situatës që po përjeton antarësia e DHTIT dhe për të bërë propozimet e nevojshme në adresë të qeverisë për daljen nga kriza..

Email